Qarku Vlorë – Tryeza e katërmbëdhjetë e këshillimit publik në kuadër të rishikimit të Kodit të Transmetimit

Autoriteti i Mediave  Audiovizive (AMA) organizoi më 1 shkurt 2023, në Vlorë, tryezën e katërmbëdhjetë të këshillimit publik, në kuadrin e rishikimit të Kodit të Transmetimit. Tryeza pati karakter gjithëpërfshirës, ndonëse si paraqitja ashtu edhe diskutimet pasuese u përqendruan te “Barazia gjinore dhe mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijës në transmetimet audiovizive”, te […]

Qarku Fier – Tryeza e trembëdhjetë e këshillimit publik në kuadër të rishikimit të Kodit të Transmetimit

Autoriteti i Mediave Audiovizive  (AMA) organizoi më 31 janar 2023, në Gjirokastër, tryezën e trembëdhjetë të këshillimit publik, në kuadrin e rishikimit të Kodit të Transmetimit. Tryeza pati karakter gjithëpërfshirës, ndonëse si paraqitja ashtu edhe diskutimet pasuese u përqendruan te “Barazia gjinore dhe mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijës në transmetimet audiovizive”, te […]

Qarku Gjirokastër – Tryeza e dymbëdhjetë e këshillimit publik në kuadër të rishikimit të Kodit të Transmetimit

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) organizoi më 26 janar 2023, në Gjirokastër, tryezën e dymbëdhjetë të këshillimit publik, në kuadrin e rishikimit të Kodit të Transmetimit. Tryeza pati karakter gjithëpërfshirës, ndonëse si paraqitja ashtu edhe diskutimet pasuese u përqendruan te “Barazia gjinore dhe mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijës në transmetimet audiovizive”, te […]

Qarku Elbasan – Tryeza e njëmbëdhjetë e këshillimit publik në kuadër të rishikimit të Kodit të Transmetimit

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) organizoi më 25 janar 2023, në Elbasan, tryezën e njëmbëdhjetë të këshillimit publik, në kuadrin e rishikimit të Kodit të Transmetimit. Tryeza gjithëpërfshirëse në qarkun e Elbasanit u paraqiti grupeve të interesit qasjen, linjat dhe strukturën e rishikimit të Kodit në tërësi, me fokus te kapitujt “Barazia gjinore dhe mbrojtja […]

Ushtrimi i dhunës fizike ndaj një reporteri në detyrë është i papranueshëm

Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, ka përcjellë së fundmi me shumë shqetësim aktin e rëndë të ushtrimit të dhunës ndaj gazetarit audioviziv Elvis Hila në qytetin e Lezhës. Kërcënimi psikologjik dhe ushtrimi i dhunës fizike ndaj një reporteri në detyrë janë akte të papranueshme, janë cenim i rëndë i standardeve të lirisë dhe pavarësisë së […]

Qarku Durrës – Tryeza e dhjetë e këshillimit publik në kuadër të rishikimit të Kodit të Transmetimit

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) organizoi më 24 janar 2023, në Durrës, tryezën e dhjetë të këshillimit publik, në kuadrin e rishikimit të Kodit të Transmetimit. Tryeza gjithëpërfshirëse në qarkun e Durrësit u paraqiti grupeve të interesit qasjen, linjat dhe strukturën e rishikimit të Kodit në tërësi, me fokus te kapitujt “Barazia gjinore dhe mbrojtja […]

Qarku Berat – Tryeza e nëntë e këshillimit publik në kuadër të rishikimit të Kodit të Transmetimit

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) organizoi më 20 janar 2023, në Berat, tryezën e nëntë të këshillimit publik, në kuadrin e rishikimit të Kodit të Transmetimit. Tryeza pati karakter gjithëpërfshirës, ndonëse si paraqitja ashtu edhe diskutimet pasuese u përqendruan me përparësi te “Barazia gjinore dhe mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijës në transmetimet […]

Roli i redaksive audiovizive në përdorimin e drejtë të gjuhës shqipe dhe pasurimin e saj

Në procesin e monitorimit dhe shqyrtimit të përmbajtjeve të transmetuara nga OSHMA-të, Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, i është rikthyer dhe çështjeve të respektimit të standardit të shqipes së folur dhe të shkruar nga redaksitë audiovizive. Mediet në tërësi, por dhe ajo audiovizive në veçanti, kanë rol të jashtëzakonshëm në ruajtjen e vlerave të gjuhës […]

Qarku Korçë – Tryeza e tetë e këshillimit publik në kuadër të rishikimit të Kodit të Transmetimit

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) organizoi më 18 janar 2023, në Korçë, tryezën e tetë të këshillimit publik, në kuadrin e rishikimit të Kodit të Transmetimit. Tryeza gjithëpërfshirëse në qarkun e Korçës u paraqiti grupeve të interesit qasjen, linjat dhe strukturën e rishikimit të Kodit në tërësi, me fokus te kapitujt “Barazia gjinore dhe mbrojtja […]

Qarku Kukës – Tryeza e shtatë e këshillimit publik në kuadër të rishikimit të Kodit të Transmetimit

Në kuadrin e rishikimit të Kodit të Transmetimit, Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), organizoi në Kukës, më 12 janar 2023, tryezën e shtatë të këshillimit publik. Të pranishmit u njohën fillimisht me Projektkodin në tërësi, për t’u përqendruar më pas konkretisht te kapitujt “Barazia gjinore”, “Parandalimi dhe luftimi i gjuhës së urrejtjes”, “E drejta për […]

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara