Autoriteti i Mediave Audiovizive Autoriteti mbikëqyrës dhe rregullator i transmetimeve audiovizive
në Republikën e Shqipërisë
Zbulo më shumë

Për cdo pyetje ose kërkesë mbi procesin e digjitalizimit kontaktoni në numrat e telefononit

Publikime

0
TV Tokësorë DVB-T2
Kliko këtu për listën e plotë
0
Audio FM
Kliko këtu për listën e plotë
0
IPTV/OTT
Kliko këtu për listën e plotë
0
CaTV - Kabllorë
Kliko këtu për listën e plotë
0
Satelitorë
Kliko këtu për listën e plotë

Legjislacioni

Thirrje për aplikim

Këshillim publik

Komisioni i Pavarur i Medias
Platforma Evropiane e Autoriteteve Rregullatore
Platforma Evropiane e Autoriteteve Rregullatore Audiovizive të vendeve të Detit të Zi
Rrjeti Mesdhetar i Autoriteteve Rregullatore
Rrjeti Frankofon i Autoriteteve Rregullatore Mediatike