TABELAT E BUXHETIT PËR SHPENZIMET DHE INVESTIMET

Projektbuxheti per vitin 2021

Projektbuxheti për vitin 2020

Projektbuxheti për vitin 2019

Projektbuxheti për vitin 2018

Projektbuxheti për vitin 2017