E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30 | E Premte: 08:00 - 14:00
24-07-2020 - In Ligje
 • Ligj-nr.97-2013-Për-Mediat-Audiovizive-në-Republikën-e-Shqipërisë.pdf pdf (404kb) [ download ]
 • Ligji-nr.-30-2023-Per-disa-ndryshime-dhe-shtesa-ne-ligjin-nr.-97-2013-Per-mediat-Audiovizive-ne-Republiken-e-Shqiperise-te-ndryshuar.pdf pdf (151kb) [ download ]
 • kushtetuta-e-shqiperise.pdf pdf (310kb) [ download ]
 • LIGJI-NR.-97-2013-“PËR-MEDIAT-AUDIOVIZIVE-NË-REPUBLIKËN-E-SHQIPËRISË”-I-NDRYSHUAR.pdf pdf (595kb) [ download ]
 • LIGJ-NR.-9851-2007-AKTET-FINALE-RRC-06-PER-PLANIFIKIMIN-E-SHERBIMIT-TE-TRANSMETIMIT-NUMERIK-TOKESOR-NE-PJESE-TE-RAJONEVE-1-DHE-3-1.pdf pdf (11710kb) [ download ]
 • LIGJ-nr.-34-date-30.3.2017-1.pdf pdf (100kb) [ download ]
 • LIGJ-nr.-28-2018-date-24.5.2018-1.pdf pdf (68kb) [ download ]
 • LIGJI-NR.-152-2013-PER-NEPUNESIN-CIVIL.pdf pdf (438kb) [ download ]
 • LIGJI-NR.-8480-DATE-27.5.1999-PER-FUNKSIONIMIN-E-ORGANEVE-KOLEGJIALE-TE-ADMINISTRATES-SHTETERORE-DHE-ENTEVE-PUBLIKE.pdf pdf (73kb) [ download ]
 • LIGJI-NR.-44-DATE-30.4.2015-KODI-I-PROCEDURAVE-ADMINISTRATIVE-I-REPUBLIKES-SE-SHQIPERISE.pdf pdf (375kb) [ download ]
 • LIGJI-NR.-9131-DATE-8.9.2003-PER-RREGULLAT-E-ETIKES-NE-ADMINISTRATEN-PUBLIKE.pdf pdf (110kb) [ download ]
 • LIGJI-NR.-10-279-DATE-20.5.2010-PER-KUNDERVAJTJET-ADMINISTRATIVE.pdf pdf (48kb) [ download ]
 • LIGJI-NR.-9367-DATE-7.4.2005-PER-PARANDALIMIN-E-KONFLIKTIT-TE-INTERESAVE.pdf pdf (382kb) [ download ]
 • LIGJI-Nr.-9975-Date-28.07.2008-PER-TAKSAT-KOMBETARE-i-ndryshuar.pdf pdf (422kb) [ download ]
 • LIGJ_9154_2003_per_arkivat.pdf pdf (78kb) [ download ]
 • Projektligji-Per-disa-shtesa-dhe-ndryshime-ne-ligjin-nr-97-2013.pdf pdf (355kb) [ download ]

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2024 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara