• VENDIM-NR.-277-DATE-29.03.2017-PER-MIRATIMIN-E-PLANIT-KOMBETAR-TE-FREKUENCAVE.pdf pdf (3478kb) [ download ]
  • VKM-nr.-240-2019-dhe-vendimi-i-Komisionit-te-Ndihmes-Shteterore-kompensimin.pdf pdf (795kb) [ download ]
  • VKM_480_03.06.2015-SPECIFIKIME-TEKNIKE-DEKODER.pdf pdf (128kb) [ download ]