REGJISTRI I PARASHIKIMEVE TË PROKURIMEVE PUBLIKE

Regjistri i Parashikimit të Prokurimeve Publike për vitin 2021

Regjistri i Parashikimit të Prokurimeve Publike për vitin 2020

Regjistri i Parashikimit të Prokurimeve Publike për vitin  2019

Regjistri i Parashikimit të Prokurimeve Publike për vitin  2018

Regjistri i Parashikimit të Prokurimeve Publike për vitin  2017