Drejtor i Kabinetit

Anisa Kureta, është diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Ekonomik, Dega Administrim Biznes, me profil Administrim Publik, në vitin 2010 dhe në vijim ka përfunduar studimet pranë Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Tiranës. Ka një eksperiencë pune prej 10 vjetësh në sektorin publik, në fushën e mbrojtjes shoqërore. Prej vitit 2014, me një angazhim trevjeçar, ka kontribuar në hartimin e marrëveshjeve ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes shoqërore me përfaqësues të lartë të shteteve të ndryshme si Dukati i Madh i Luksemburgut, Mbretërinë e Belgjikës, Konfederatën Zvicerane, Austrinë, Republikës Federale të Gjermanisë, Republikës Çeke etj. Znj. Kureta është certifikuar si auditues i brendshëm në sektorin publik, pranë Njësisë Qëndrore të Harmonizimit për Auditimin e Brendshëm në vitin 2013. Njohëse e tre gjuhëve të huaja.
Në vitet 2018 – 2021 ka mbajtur pozicion në nivel drejtues në Institutin e Sigurimeve Shoqërore. Aktualisht, angazhohet pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive në pozicionin e Drejtorit të Kabinetit.

Kontakt : anisa.kureta@ama.gov.al

Këshilltar i Kryetarit

Edlira Prendi, është diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Histori-Filologjisë, dega Gazetari –Komunikim në vitin 2004. Në vitin 2009-2010 ka ndjekur studimet Master “Politika Publike” në Universitetin Europian të Tiranës. Që në vitin 2006 është angazhuar në median e shkruar si gazetare pranë të përditshmës “Korrieri”. Në vitin 2008, është angazhuar në median audiovizive. Ka punuar pranë televizionit informativ Ora News deri në vitin 2011, për të vijuar angazhimin dy-vjeçar pranë televizionit Vizion Plus. Në vitin 2013-të, znj.Prendi nisi punën pranë Ministrisë së Mbrojtjes në pozicioninin e Këshilltarit për Median, detyrë në të cilën qëndroi për katër vite.  Në vitet 2017-2019, u emërua  pranë Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme si Këshilltar Komunikimi. Nga viti 2019-të angazhohet pranë Autoritetit të Mediave Audiovizve në pozicionin e Këshilltarit të Kryetarit.

Kontakt : edlira.prendi@ama.gov.al