04-06-2021 - In Thirrje për aplikim
 • Thirrje-per-aplikim-projektesh-II-per-vitin-2023.pdf pdf (828kb) [ download ]
 • Thirrje-për-aplikim-projektesh-për-vitin-2023.pdf pdf (873kb) [ download ]
 • Rithirrje-për-aplikim-projektesh-III-të-iniciuar-në-vitin-2022.pdf pdf (698kb) [ download ]
 • NJOFTIM-PËR-ÇELJEN-E-GARËS-PËR-LËSHIMIN-E-1-NJË-LICENCE-LOKALE-TË-SHËRBIMIT-TË-PROGRAMIT-AUDIOVIZIV.pdf pdf (385kb) [ download ]
 • Rithirrje-per-aplikim-projektesh-III-për-vitin-2022.docx docx (63kb) [ download ]
 • Thirrje-për-aplikim-projektesh-III-Viti-2022..pdf pdf (702kb) [ download ]
 • Njoftim-per-celjen-e-gares-per-leshimin-e-dy-licencave-te-sherbimit-te-programit-audioviziv.pdf pdf (386kb) [ download ]
 • RITHIRRJE-PER-APLIKIM-PROJEKTESH-VITI-2022.pdf pdf (694kb) [ download ]
 • AMA-THIRRJE-PER-APLIKIM-PROJEKTESH-VITI-2022.pdf pdf (701kb) [ download ]
 • thirrje-per-ekspert-per-Kodin-e-Transmetimit-1.pdf pdf (596kb) [ download ]
 • Thirrje-per-ekspert-te-jashtem-1.pdf pdf (389kb) [ download ]
 • Thirrje-per-ekspert-te-jashtem.pdf pdf (185kb) [ download ]
 • Anullim-thirrje-per-aplikim.pdf pdf (0kb) [ download ]
 • Ftese-per-negociate.pdf pdf (0kb) [ download ]
 • Thirrje-per-aplikim-projektesh-IV.pdf pdf (478kb) [ download ]
 • Thirrje-per-eksperte-te-jashtem.pdf pdf (419kb) [ download ]
 • THIRRJA-PER-APLIKIM-III-.pdf pdf (558kb) [ download ]
 • Thirrje-per-aplikim-projektesh-III.pdf pdf (539kb) [ download ]
 • RITHIRRJE-II-PER-APLIKIM-PROJEKTESHVITI-2022.pdf pdf (695kb) [ download ]

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara