04-06-2021 - In Këshillim Publik
  • PËR-DISA-SHTESA-DHE-NDRYSHIME-NË-RREGULLOREN-“PËR-KRITERET-DHE-PROCEDURAT-E-DHËNIES-SË-AUTORIZIMEVE’”-MIRATUAR-ME-VENDIMIN-NR.-99-DATË-07.06.2017-TË-AMA-S-1.pdf pdf (576kb) [ download ]

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara