04-06-2021 - In Këshillim Publik
  • Projekligj-për-disa-shtesa-dhe-ndryshime-në-ligjin-nr.-97-2013-Për-Mediat-Audiovizive-në-Republikën-e-Shqipërisë-të-ndryshuar.pdf pdf (252kb) [ download ]
  • PËR-PROCEDURAT-DHE-KRITERET-PËR-DHËNIEN-E-LICENCËS-SË-TRANSMETIMIT-AUDIO-ANALOGE.pdf pdf (401kb) [ download ]

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara