Formularë Ankese

Formularë për ankesat mbi shkeljet e Kodit të Transmetimit, Mbikëqyrjes, Caktimeve frekuencore, etj.

Formularë Aplikimi për Autorizim

Formularë aplikimi per autorizim VoD, autorizim Sherbim Audio, autorizim Satelitor, etj.

Formularë Aplikimi për Rinovim

Formularë për rinovim shërbim Audio, shërbim Satelitor, shërbim Kabllor, shërbim IPTV/OTT, etj.

Formularë Aplikimi për Zgjerim Zone

Formularë aplikimi per zgjerim zone shërbim IPTV, zgjerim zone shërbim Kabllor, etj.