Transmetimet numerike

Digjitalizimi

Plani Numerik Frekuencor

Caktimet frekuencore sipas allotmenteve, mbi Multiplekset e aprovuara nga AMA për Operatorin Publik dhe Operatorët Privatë Kombëtarë

Spotet Televizive mbi procesin

Spote televizive mbi procesin e digjitalizimit ku përfshihen dhe konfiguimet e televizorëve dhe pajisjeve dekoder te standartit DVB-T2.

Qendroni te informuar