Evitimi i përmbajtjeve audiovizive që nxisin dhe justifikojnë dhunën

Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, gjatë procesit të monitorimit dhe shqyrtimit të përmbajtjeve të transmetuara nga OSHMA-të, referuar kërkesave të ligjit 97/2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ka identifikuar një problematikë të përsëritur. Duke vlerësuar maksimalisht mbulimin audioviziv të çështjeve të sigurisë së rendit publik, investigimet për zbardhjen e ngjarjeve kriminale […]

OSHMA-të përgjegjësi profesionale në raport me sigurinë kombëtare!

AMA ka identifikuar se së fundmi në programet audiovizive informative po zënë vend dhe publikime të të dhënave që janë siguruar nga hakerimi në sistemet e teknologjisë së informacionit të disa prej institucioneve publike. Mes informacioneve që po shpërndahen ka dhe të dhëna sensitive, që lidhen me sekrete hetimore nga institucionet dhe agjencitë e rendit […]

Njoftim shpallje për vend të lirë pune, Përgjegjës Sektori i Inspektimeve, Drejtoria e Mbikëqyrjes.

Njoftim shpallje vend të lirë pune, Përgjegjës Sektori i Inspektimeve, Drejtoria e Mbikëqyrjes.  Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurimit të lëvizjes paralele për kategorinë e ulët drejtuese. Njoftim mbi rezultatet e intervistës për procedurën e konkurimit të lëvizjes paralele për kategorinë e ulët drejtuese. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit […]

Njoftim shpallje për vend të lirë pune, Specialist Sektori i Monitorimit dhe Arkivës, Drejtoria e Mbikëqyrjes.

Njoftim shpallje vend të lirë pune, Specialist Sektori i Monitorimit dhe Arkivës, Drejtoria e Mbikëqyrjes.  Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurimit të lëvizjes paralele për kategorinë ekzekutive. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurimit të lëvizjes paralele për kategorinë ekzekutive. Njoftim mbi rezultatet e […]

NJOFTIM PËR SHTYP

Në kuadrin e përmbushjes së detyrimit të vet ligjor për “mbiqkqyrjen e zbatimit të kodeve dhe rregulloreve nga OSHMA-të”, Këshilli i Ankesave, në përbërje të Autoritetit të Mediave Audiovizive, ndërmori verifikimin e standardit të pasqyrimit mediatik të ngjarjes në Brataj/Selenicë (përfshirë abuzimin e dyshuar seksual të një të miture) dhe atentatit në Fushë Krujë. Nga […]

Autoriteti i Mediave Audiovizive- Buletini 6-mujor

Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, në 6 mujorin e parë të këtij viti, ka monitoruar përmbajtjet e transmetuara nga OSHMA-të, si dhe ka shqyrtuar ankesat që kanë mbërritur në institucion, bazuar në ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, apo aktet nënligjore që fuqi. Kanë qenë rreth 45 ankesa të […]

Respektimi i standardit të shqipes së folur dhe të shkruar në transmetimet audiovizive

Në procesin e monitorimit dhe shqyrtimit të përmbajtjeve të transmetuara nga OSHMA-të, bazuar në respektimin e kërkesave të ligjit 97/2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA ka pasur në fokus gjatë muajit qershor dhe aspekte të shqipes së folur dhe të shkruar. Shqyrtimi i përmbajtjeve u krye […]

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara