E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30 | E Premte: 08:00 - 14:00

31 Mars 2018, afati përfundimtar për mbylljen e transmetimeve analoge në qarkun e Fierit

31 Mars 2018, afati përfundimtar për mbylljen e transmetimeve analoge në qarkun e Fierit Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), në zbatim të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat  audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe në ndjekje të procesit të dixhitalizimit të transmetimeve televizive, pas qarkut të Beratit dhe Korçës, njofton se qarku i ardhshëm… Continue Reading 31 Mars 2018, afati përfundimtar për mbylljen e transmetimeve analoge në qarkun e Fierit

Përfundoi me sukses procesi i dixhitalizmit tokësor dhe në qarkun e Korçës

Përfundoi me sukses procesi i dixhitalizmit tokësor dhe në qarkun e Korçës Pas qarkut të Beratit, tashmë dhe në atë të Korçës, Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, ka përmbyllur me sukses procesin e dixhitalizimit të transmetimeve televizive. Në të gjithë qendrat administrative të qarkut u fikën transmetimet analoge dhe janë në funksion transmetimet numerike të… Continue Reading Përfundoi me sukses procesi i dixhitalizmit tokësor dhe në qarkun e Korçës

Njoftim “Për çeljen e garës për dhënien e 1 licence private kombëtare të transmetimit radio analoge”

NJOFTIM “PËR ÇELJEN E GARËS PËR DHËNIEN E 1 LICENCE PRIVATE KOMBËTARE TË TRANSMETIMIT AUDIO ANALOGE”  Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), në mbështetje të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, rregullores “ rregullores “Për procedurat dhe kriteret për dhënien e licencës së transmetimit audio”, miratuar me vendimin nr. 153, datë… Continue Reading Njoftim “Për çeljen e garës për dhënien e 1 licence private kombëtare të transmetimit radio analoge”

Mbështetja me kontribute vullnetare për përballimin e pasojave të përmbytjeve

Mbështetja me kontribute vullnetare për përballimin e pasojave të përmbytjeve Ditët e fundit, disa rajone të Shqipërisë janë përballur me një mot të keq, ku nga sasia dhe intensiteti i pazakontë i rreshjeve të shiut janë shkaktuar përmbytje me pasoja të rënda në banesat dhe pronat e qytetarëve, në godina dhe territore publike, sipërfaqe të… Continue Reading Mbështetja me kontribute vullnetare për përballimin e pasojave të përmbytjeve

Ndalimi i reklamës që cënon të drejtat e konsumatorëve

Ndalimi i reklamës që cënon të drejtat e konsumatorëve Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, ka marrë ankesa së fundmi ndaj transmetimit në disa subjekte audiovizive të një reklame për aktivitetin e kompanisë së sigurimeve SIGAL-UNIQA Group, mbi ofertat e saj për pensione private. Nga shqyrtimi i përmbajtjes së kësaj reklame, AMA evidenton se kemi të… Continue Reading Ndalimi i reklamës që cënon të drejtat e konsumatorëve

AMA organizon takim konsultativ mbi prezantimin e draft rregullores “Për reklamat dhe komunikimet tregtare”

AMA organizon takim konsultativ mbi prezantimin e draft rregullores “Për reklamat dhe komunikimet tregtare” Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, organizoi pranë mjediseve të saj, tryezën e diskutimit mbi rregulloren “për komunikimet audio dhe/ ose audiovizive me natyrë tregtare format, kushtet dhe koha ditore e lejuar për transmetimin e reklamave”. Qëllimi kryesor i takimit ishte angazhimi… Continue Reading AMA organizon takim konsultativ mbi prezantimin e draft rregullores “Për reklamat dhe komunikimet tregtare”

AMA përqafon politikat e gjelbërta : “Efiçenca e Energjisë dhe adoptimi i një plan veprimi për përmirësimin e saj” – trajnimi për stafin e Autoritetit

AMA përqafon politikat e gjelbërta : “Efiçenca e Energjisë dhe adoptimi i një plan veprimi  për përmirësimin e saj” – trajnimi për stafin e Autoritetit Më datat 15 dhe 20 nëntor 2017, Autoriteti i Mediave Audiovizve,  me qëllim ekonomizimin e energjisë elektrike dhe ruajtjen e resurseve natyrore, në bashkëpunim me Creative Business Solution (CBS) një… Continue Reading AMA përqafon politikat e gjelbërta : “Efiçenca e Energjisë dhe adoptimi i një plan veprimi për përmirësimin e saj” – trajnimi për stafin e Autoritetit

Shtyhet për 1 Dhjetor 2017 afati i mbylljes së transmetimeve televizive analoge për qarkun e Korçës

Shtyhet për 1 Dhjetor 2017 afati i mbylljes së transmetimeve televizive analoge për qarkun e Korçës Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, njofton banorët e qarkut Korçë për shtyrjen e afatit të mbylljes së trasnmetimeve televizive analoge edhe me dy javë. Shtyrja deri më datë 1 Dhjetor 2017 bëhet për t’u dhënë më shumë mundësi të gjithë operatorëve analoge vendore në qarkun e Korçës për t’u mbështetur në një nga rrjetet numerike… Continue Reading Shtyhet për 1 Dhjetor 2017 afati i mbylljes së transmetimeve televizive analoge për qarkun e Korçës

Këshilli i Ankesave organizon konferencën “Fake News dhe sfida për të vërtetën në media”

Këshilli i Ankesave organizon konferencën “Fake News dhe sfida për të vërtetën në media” Këshilli i Ankesave, strukturë kryesore e AMA-s në përmbushje të disa prej objektivave kryesore që vijnë nga ligji 97 /2013 “Për median audio dhe audiovizive në Republikën e Shqipërisë” për Kodin e Transmetimit por edhe rregulloreve të tjera të nxjerra nga… Continue Reading Këshilli i Ankesave organizon konferencën “Fake News dhe sfida për të vërtetën në media”

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2024 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara