Njoftim Shpallje për vend të lirë punë Drejtor në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK

Shpallje për Drejtor në Drejtorinë e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per levizje paralele

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Njoftim fituesi

Perpara Njoftim shpallje per vend te lire pune Kryetar Keshilli i Ankesave

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara