Kryetarja e AMA-s zgjidhet Zv.Presidente e Rrjetit Mesdhetar të Autoriteteve Rregullatore

Armela Krasniqi është zgjedhur si zëvëndës Presidente e Rrjetit Mesdhetar të Autoriteteve Rregullatore, MNRA, pas një procesi votimi ku u përfshinë përfaqësues nga 27 vendet anëtare. Kjo është hera e parë që Shqipëria merr një pozicion të lartë drejtues në një nga platformat më të rëndësishme në fushën e transmetimeve të mediave audiovizive. MNRA është […]

Bashkëpunim ndërinstitucional për edukimin mediatik për fëmijët dhe të rinjtë.

Kryetarja e Autoritetit të Medias Audiovizive, znj. Armela Krasniqi ka pritur një delegacion nga Ministria e Arsimit për Shkencën, Arsimin e Lartë dhe Rininë të Kantonit të Sarajevës së Bosnje-Hercegovinës, kryesuar nga ministrja, Prof.dr. Aleksandra Nikolić.Tema kryesore e diskutimit ishte bashkëpunimi ndërinstitucional mbi edukimin për median dhe informacionin që i promovon ato nga këndvështrimi i […]

Zhvillohet në Shkodër tryeza e pestë e këshillimit publik në kuadër të rishikimit të Kodit të Transmetimit.

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), organizoi në Shkodër, më 13 tetor 2022, tryezën e pestë të këshillimit publik, në kuadrin e rishikimit të Kodit të Transmetimit. Në ndryshim prej katër tryezave paraprirëse me karakter tematik, të zhvilluara në Tiranë, tryeza e zhvilluar në Shkodër pati karakter gjeneralist. Por ndonëse si paraqitja ashtu edhe diskutimet e […]

Tryeza e katërt e këshillimit publik në kuadrin e rishikimit të Kodit të Transmetimit.

Në kuadrin e rishikimit të Kodit të Transmetimit, Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), organizoi më 6 tetor 2022, tryezën e katërt tematike të këshillimit publik, me temë “Parandalimin dhe luftimin e gjuhës së urrejtjes” dhe “Të drejtën për privatësi dhe mbrojtje të të dhënave personale”. Në aktivitet morën pjesë përfaqësues të OSHMA-ve, botës akademike, të […]

Tryeza e tretë e këshillimit publik në kuadrin e rishikimit të Kodit të Transmetimit

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), organizoi më 5 tetor 2022 tryezën e tretë tematike të këshillimit publik, në kuadrin e rishikimit të Kodit të Transmetimit. Diskutimi i radhës u përqendrua te “Respektimi i të drejtave të fëmijëve dhe mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijës në transmetimet audiovizive” si edhe te “Respektimi i të […]

Evitimi i përmbajtjeve audiovizive që nxisin dhe justifikojnë dhunën

Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, gjatë procesit të monitorimit dhe shqyrtimit të përmbajtjeve të transmetuara nga OSHMA-të, referuar kërkesave të ligjit 97/2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ka identifikuar një problematikë të përsëritur. Duke vlerësuar maksimalisht mbulimin audioviziv të çështjeve të sigurisë së rendit publik, investigimet për zbardhjen e ngjarjeve kriminale […]

Njoftim shpallje për vend të lirë pune, Përgjegjës Sektori Teknik, Drejtoria e Planifikimit të Frekuencave dhe Teknologjisë së Informacionit.

Njoftim shpallje vend të lirë pune, Përgjegjës Sektori Teknik, Drejtoria e Planifikimit të Frekuencave dhe Teknologjisë së Informacionit. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Njoftim mbi rezultatet e intervistës me gojë. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak.

OSHMA-të përgjegjësi profesionale në raport me sigurinë kombëtare!

AMA ka identifikuar se së fundmi në programet audiovizive informative po zënë vend dhe publikime të të dhënave që janë siguruar nga hakerimi në sistemet e teknologjisë së informacionit të disa prej institucioneve publike. Mes informacioneve që po shpërndahen ka dhe të dhëna sensitive, që lidhen me sekrete hetimore nga institucionet dhe agjencitë e rendit […]

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara