Njoftim për media

Pasqyrimi mediatik i një ngjarje familjare në Librazhd, shpërthimet dhe përbetimet e një pale kundër një pale tjetër, nuk mund të jenë ushqim zbavitës dhe argëtues që bëhet shkak për linçim njerëzor dhe verbëri. Nuk ka interes publik, nuk është as investigim gazetaresk i një video të tillë që publikon intimitete, të cilat janë shkak […]

Kryetarja e AMA-s prezanton raportin vjetor në seancën plenare në Kuvendin e Shqipërisë

E nderuar Kryetare e Seancës, Të nderuar deputetë,   Në rolin e rregullatorit për transmetimet audio dhe audiovizive dhe shërbimeve të tjera mbështetëse në territorin e Republikës së Shqipërisë, AMA, gjatë periudhës për të cilën raportohet para jush, u angazhua për të përmbushur detyrat dhe funksionet e përcaktuara në ligjin nr. 97/2013, i ndryshuar; në […]

Njoftim i AMA-s per respektimin e standardit në prezantimin e vlerave monetare

Respektimi i standardit për vlerat monetare ndikon në informimin ekonomik e financiar të publikut Një pjesë e përmbajtjeve audio/audiovizive që transmetohen nga OSHMA-të janë nga fusha ekonomike dhe financiare, në formën e informacionit, analizës, krahasimit dhe prezantimit të dukurive nga aktualiteti dhe prirjeve për të ardhmen. Nga monitorimi që kryen Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, […]

Prezantohet në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, raporti vjetor i AMA-s 2021

Kryetarja e Autoritetit të Mediave Audiovizive, znj.Armela Krasniqi prezantoi në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik raportin vjetor të punës për vitin 2021. Në fjalën e saj znj.Krasniqi u ndal në momentet më të rëndësishme të punës së AMA-s për vitin 2021. Fjala e plotë e Kryetares Armela Krasniqi në Komision për Edukimin […]

Mbrojtja e fëmijëve nga përmbajtjet e dëmshme audiovizive mbetet prioritet

Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, në procesin e monitorimit të përmbajtjeve të transmetuara, bazuar në kërkesat e ligjit 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Kodi i Transmetimit dhe akteve të tjera nënligjore në fuqi, periodikisht ka në fokus mbrojtjen e fëmijëve nga përmbajtjet e dëmshme audiovizive.   Ditët e fundit është […]

AMA- KiE bashkëpunim për të rishikuar Kodin e Transmetimit dhe modernizimin e studios së monitorimit!

Kryetarja e Autoritetit të Mediave Audiovizive znj.Armela Krasniqi zhvilloi një takim me z. Cesare Pitea, menaxher i projektit rajonal Jufrex 2, komponenti Liria e Shprehjes dhe Medias në Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, në kuadër të instrumentit horizontal II, projekt i përbashkët i Bashkimit Europian dhe Këshillit të Europës. Bashkëbiseduesit u ndalen tek sfidat me të […]

Identifikimi i viktimave të abuzimeve seksuale me të mitur është i papranueshëm

Në konferencën ndërkombëtare “Përballë Kodit të Transmetimit” që u zhvillua javën e kaluar në Tiranë, por dhe në një sërë aktivitetesh që ka zhvilluar më herët AMA, është ngritur nga organizata të shoqërisë civile apo institucione të ndryshme çështja e trajtimit të miturve si viktimave të abuzimit seksual në median audiovizive. Janë identifikuar raste të […]

Rishikimin i Kodit të Transmetimit si nevojë e zhvillimit të tregut audioviziv

Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, ka nisur sot procesin e rishikimit të Kodit të Transmetimit në një konferencë në Tiranë, kishin prezent përfaqësues të autoriteteve homologe, ekspertë të botës akademike dhe medias, përfaqësues të grupeve të interesit, nga ojf-të etj. Kryetarja e Autoritetit të Mediave Audiovizive znj. Krasniqi duke uruar mirëseardhjen, përmendi rëndësinë e Kodit […]

Njoftim shpallje për vend të lirë pune, Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit dhe Administrimit të Frekuencave

Njoftim shpallje vend të lirë pune, Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit dhe Administrimit të Frekuencave. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurimit të lëvizjes paralele për kategorinë e ulët drejtuese. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Njoftim fituesi

NJOFTIM PËR MEDIAN

Nga procesi i monitorimit sistematik të përmbajtjeve të transmetuara, bazuar në ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, apo dhe nga shqyrtimi i ankesave që kanë mbëritur në institucion, AMA ka identifikuar së fundmi dhe raste të shkeljeve etike në programe. Çdo rast është shqyrtuar në referencë me kërkesat e […]

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara