Ngjarja në Fushë-Krujë/ AMA apel OSHMA-ve. Kujdes me raportimin

Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, nisur nga qarkullimi në publik i pamjeve filmike të ushtrimit të dhunës ekstreme në grup, në një zonë afër Fushë- Krujës, përmes pasqyrimit në median online apo nga komunikimi në rrjetet sociale, tërheq vëmendjen e OSHMA-ve, për respektimin e kërkesave ligjore dhe etike në raste të tilla. Përdorimi i teknikave […]

Kryetarja e AMA-s prezanton raportin vjetor në seancën plenare në Kuvendin e Shqipërisë

E nderuar Kryetare e Kuvendit! Të nderuar deputetë, Autoriteti i Mediave Audiovizive gjatë vitit 2022 është angazhuar, në vijimësi, për t’i shërbyer shoqërisë shqiptare përmes rregullimit, mbështetjes dhe nxitjes së tregut audioviziv të përgjegjshëm dhe cilësor, në përmbushje të detyrave dhe funksioneve të veta, të përcaktuara në ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën […]

Respektimi i sinjalistikës dhe orarit të transmetimit për filmat me skena të papërshtatshme mbron zhvillimin mendor dhe fizik të fëmijëve

Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, në procesin e monitorimit të përmbajtjeve të transmetuara nga OSHMA-të, bazuar në ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ka realizuar së fundmi shqyrtime të përmbajtjeve në kanalet e dedikuara për filmat. Janë identifikuar dhe raste kur nuk janë respektuar kërkesat e Kodit të Transmetimit, […]

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara