Tryezë diskutimi në qarkun e Shkodrës dhe Lezhës mbi “Respektimin e standardit të gjuhës shqipe në transmetimet audiovizive”

AMA organizon, me OSHMA-të e qarkut Shkodër dhe Lezhë, tryezën e diskutimit “Respektimi i standardit të gjuhës shqipe në transmetimet audiovizive”   Ditën e enjte, në datë 14 qershor 2018, në qytetin e Shkodrës, Autoriteti i Mediave Audiovizive organizoi tryezën e diskutimit: “Respektimi i standardit të gjuhës shqipe në transmetimet audiovizive”. Në këtë tryezë, ishin […]

Takim konsultativ në AMA për propozimet e grupeve të interesit për ndryshime në ligjin 97/2013

Takim konsultativ në AMA për propozimet e grupeve të interesit për ndryshime në ligjin 97/2013 Sot, 11.06.2018, në mjediset e Autoritetit të Mediave Audiovizive, AMA u zhvillua një Takim konsulattiv me kërkesën e përfaqësuesve të televizioneve kryesore private në vend. Takimi kishte në fokus diskutimin paraprak për propozimin e tyre, për një ndryshim në ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në […]

AMA bashkëpunim me homologët e NCRTV në Greqi

AMA bashkëpunim me homologët e NCRTV në Greqi Kryetari i Autoriteti i Mediave Audiovizive, Z. Gentian Sala, priti në një takim pune më 6 qershor 2018 një delegacion  të Këshillit Kombëtar të Radio Televizionit Grek, NCRTV, ku në përbërje ishin  Prof. George Pleios, anëtar i Këshillit dhe Znj. Dora Papadaki, eksperte ligjore. Përfaqësuesit e dy institucioneve […]

Takimi AMA – AKEP për rritjen e efikasitetit në luftën kundër piraterisë televizive

Takimi AMA – AKEP për rritjen e efikasitetit në luftën kundër piraterisë televizive Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), më datë 30 Maj 2018, organizoi një takim me Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), në praninë dhe të operatorëve Digitalb, Tring dhe ABCom mbi fenomenin e piraterisë televizive. Në një kohë që pirateria televizive është […]

Edukimi për Median: “Takim i grupit të ekspertëve – Koordinimi dhe sinergjitë mes palëve për një komunikim të përgjegjshëm etik”

Edukimi për Median: “Takim i grupit të ekspertëve – Koordinimi dhe sinergjitë mes palëve për një komunikim të përgjegjshëm etik” Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), dhe Këshilli i Ankesave, organizoi të hënën, më datë 21.05.2018, Tryezën e Rrumbullakët me temë Edukimi për Median: “Takim i grupit të ekspertëve – Koordinimi dhe sinergjitë mes palëve për […]

Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton datën përfundimtare të mbylljes së transmetimeve analoge në qarkun Tiranë dhe qarkun Durrës

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) njofton se data përfundimtare e mbylljes së transmetimeve analoge në qarkun Tiranë dhe qarkun Durrës është 31 Korrik 2018. Teleshikuesit që ndjekin transmetime televizive përmes teknologjisë analoge, duhet të pajisen me dekoder digjital tokësor të tipit DVB-T2- Universal ose të jenë të pajisur me aparat televizori që ka të inkorporuar dekoderin e këtij tipi. Në kushte […]

Mbështetja me kontribute vullnetare për përballimin e pasojave të përmbytjeve

Mbështetja me kontribute vullnetare për përballimin e pasojave të përmbytjeve Ditët e fundit, disa rajone të Shqipërisë janë përballur me një mot të keq, ku nga sasia dhe intensiteti i pazakontë i rreshjeve të shiut janë shkaktuar përmbytje me pasoja të rënda në banesat dhe pronat e qytetarëve, në godina dhe territore publike, sipërfaqe të […]

Njoftim mbi sqarimet e bëra mbi dokumentacionin e licencimit për pajisjen me licencë kombëtare transmetimi audioviziv numerik dhe/ose licencë kombëtare shërbimi të programit audioviziv

Në mbështetje të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe nenit 16, pika 2 e rregullores “Për kriteret dhe procedurat për dhënien e licencës kombëtare të transmetimit audioviziv dhe licencës kombëtare të shërbimit të programit audioviziv”, miratuar me vendimin e AMA-s nr. 219, datë 12.10.2016, AMA ju njofton sqarimet e bëra mbi dokumentacionin e licencimit, në vijim të kërkesës së subjekteve që kanë blerë dokumentacionin e konkurrimit, si më poshtë:

Njoftim mbi sqarimet e bëra mbi dokumentacionin e licencimit për pajisjen me licencë kombëtare transmetimi audiovizv numerik dhe /ose licencë kombëtare shërbimi të programit audioviziv

Në mbështetje të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe nenit 16, pika 2 e rregullores “Për kriteret dhe procedurat për dhënien e licencës kombëtare të transmetimit audioviziv dhe licencës kombëtare të shërbimit të programit audioviziv”, miratuar me vendimin e AMA-s nr. 219, datë 12.10.2016, AMA ju njofton sqarimet e bëra mbi dokumentacionin e licencimit, në vijim të kërkesës së njërit prej subjekteve që ka blerë dokumentacionin e konkurrimit, si më poshtë:

FTESË PËR NEGOCIATË

Në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 292, datë 02.05.2012 “Për miratimin e strategjisë së kalimit nga transmetimet analoge në ato numerike”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.1195, datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin e bashkëprodhimin e programeve a të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar, dhe […]

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara