Njoftim për shtyrje afati aplikimi për licencë transmetimi audio analoge

Njoftim për shtyrje afati aplikimi për licencë transmetimi audio analoge

Në mbështetje të nenit 59 të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, AMA njofton se afati i paraqitjes së dokumentacionit të aplikimit për licence transmetimi audio analoge, të shpallur për në datën 17 korrik 2018 shtyhet për në datën 23 korrik 2018.

Aplikimet për licencë tranmetimi audio private analoge do të hapen në datën 23 korrik 2018, ora 10.00.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive                                               

Tiranë më 13 Korrik 2018

Problematikat e operatorëve lokalë nga procesi i dixhitalizimit diskutohen në AMA

Problematikat e operatorëve lokalë nga procesi i dixhitalizimit diskutohen në AMA

Ditën e enjte, në datë 05.07.2018, në mjediset e Autoritetit të Mediave Audiovizive, AMA u zhvillua një takim me shoqatën e Transmetuesve Radiotelevizivë Kabllorë Valorë, RTL, drejtuar nga z. Edmond Isaku, si dhe përfaqësuesve të mediave lokale private në vend, me kërkesën e tyre.

Në një kohë kur procesi i dixhitalizimit të transmetimeve televizive po shtrihet në të gjithë territorin e vendit, operatorët lokale prezantuan disa shqetësime, të cilat lidhen me vazhdimësinë e transmetimeve, ndërkohe që u duhet të përballen dhe me kosto të larta financiare si rrjedhojë e aplikimeve të teknologjisë së re. 

Takimi kishte në fokus diskutimin mbi vlerën e tarifës së miratuar për mbështetjen e subjekteve audiovizive analogë në rrjetin numerik të Radio e Televizionit Shqiptar (RTSH), për integrimin në platformën e tyre, licencimin e subjekteve ekzistues për ndërtimin e platformave lokale.

Subjektet audiovizive analoge, u shprehen se nuk mund të përballojnë këto tarifa e si rrjedhojë rrezikohet vazhdimësia e transmetimeve të tyre me kalimin në numerik.

Një tjetër çështje e parashtruar prej tyre në diskutim ishte edhe kompensimi financiar për të mbuluar kostot e këtyre subjekteve për ndryshimin e teknologjisë së transmetimit dhe investimeve të bëra prej televizioneve lokale.

Gjatë takimit përfaqësuesit e shoqatës u shprehën të shqetësuar mbi tarifën e lartë për mbështetjen e operatorëve analogë në platformën digjitale të Transmetuesit Publik dhe parashtruan se kjo tarifë nuk është konsultuar me ta, nuk janë marrë parasysh shpenzimet e tyre, si dhe nuk po zbatohet ligji nr. 34/2017 “Për lirimin e frekuencave të dixhital-dividentit” të ndryshuar, për kompensimin e tyre gjatë vitit të parë të mbështetjes në rrjetet numerike.

Kryetari i AMA-s, z. Gentian Sala, u shpreh se i mirëkupton në shqetësimin e tyre dhe i siguroi që së shpejti do të fillojë të zbatohet ligji nr. 34/2017, i sipërcituar, objekt i të cilit është ndër të tjera edhe mbulimi i kostos së tarifës së mbështetjes së operatorëve analogë në rrjetet numerike gjatë vitit të parë. Lidhur me tarifën e miratuar për mbështetje në rrjetin e RTSH-së, z.Sala theksoi se caktimi i tarifës mujore për mbështetjen e operatorëve ekzistues analogë për një allotment, në rrjetin numerik të ndërtuar nga RTSH, është bazuar në të dhënat e paraqitura nga RTSH për kostot e mirëmbajtjes së rrjetit, të vlerësuara më tej nga AMA.

Gjatë takimit u diskutua edhe mbi kërkesën e operatorëve lokalë të pranishëm për ndërtimin e rrjeteve numerike lokale. Nga ana e tij z. Sala, u bëri me dije subjekteve se pas një procesi koordinimi me institucionet përkatëse, plani i frekuencave numerike ku bëjnë pjesë frekuencat lokale pritet të ndryshojë për shkak të lirimit të dividendit të dytë digjital, si pasojë e vendimeve të institucioneve të BE-së. Ndërkohë, siç u tha në takim, të gjitha vendet e rajonit e me gjerë, kanë filluar tashmë të veprojnë për lirimin e tyre.

Kryetari i AMA-s i mirëkuptoi shqetësimet dhe propozimet e operatoreve dhe shprehu vijimin e angazhimit për zgjidhjen e tyre.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 05.07.2018

Standardi i gjuhës shqipe në transmetimet audiovizive si përgjegjësi redaksionale

Standardi i gjuhës shqipe në transmetimet audiovizive si përgjegjësi redaksionale

Pas Tiranës, Shkodrës dhe Vlorës, Tryeza e diskutimit me temë: “Respektimi i standardit të gjuhës shqipe në transmetimet audiovizive”, u organizua me përfaqësues të OSHMA-ve në qarkun e Korçës, ditën e mërkurë, 04.07.2018.

Në fjalën hapëse nënkryetari i AMA-s, z. Sami Nezaj, përmendi problematikat kryesore që vihen re në përmbajtjet e transmetuara, sa i takon respektimit të shqipes së folur dhe të shkruar, si dhe përpjekjet që po bën Autoriteti për ta monitoruar situatën, por dhe përmirësimin e akteve nënligjore. Ai tha se edhe në qarqet e tjera ku ishte zhvilluar Tryeza kishte propozime konkrete për reflektimin e masave në kuadrin ligjor e nënligjor që favorizonin respektimin e standardit gjuhësor.

Nga fundi i vitit 2017 e në vijim po bëhen monitorime të programeve audiovizive të fokusuara tek gjuha e folur dhe e shkruar, tha drejtori i programeve në AMA, z. Arben Muka, dhe për gjetjet e përfundimet u tërhiqet vëmendje OSHMA-ve. Disa nga problematikat kryesore të hasura ishin në qendër të prezantimit që bëri në Tryezë, përgjegjësi i Sektorit të Përmbajtjes dhe Analizës, z.  Zimo Krutaj.

Pjesmarrësit në diskutim sollën eksperiencat e tyre në këtë drejtim, si dhe disa nga vështirësitë e sfidat e punës në redaksi. E përbashkëta e mendimeve dhe sugjerimeve të kësaj Tryeze ishte konstatimi se standardi i gjuhës shqipe në transmetimet audiovizive ishte drejtpërdrejt përgjegjësi redaksionale dhe për këtë duhej kontributi i të gjithëve, për përmbajtje sa më cilësore dhe të shumëllojshme.

Autoriteti i Mediave Audivizive

04.07.2018

Përmirësimi i raportimit në median audiovizive për të ndalur diskriminimin dhe përdorimin e gjuhës së urrejtjes

   Përmirësimi i raportimit në median audiovizive për të ndalur diskriminimin dhe përdorimin e gjuhës së urrejtjes

Ditën e martë, datë 26 qershor, Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) me mbështetjen e Këshillit të Evropës organizoi tryezën e përbashkët të diskutimit me temë: “Përmirësimi i raportimit në median audiovizive për të ndalur diskriminimin dhe përdorimin e gjuhës së urrejtjes”.

Tryezën e përshëndeti Z. Gentian Sala, Kryetar i Autoritetit të Mediave Audiovizive dhe Z. Claus Neukirch, Kreu i Zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë. Z. Sala vlerësoi si të një rëndësie shumë të madhe bashkëpunimin midis institucioneve. Z. Sala u kujdes të vinte në dukje të të gjitha palëve të pranishme që gjuha e urrejtjes nuk përbën rutinë në gjuhën e televizioneve tona. AMA nga ana e saj, siguroi Z. Sala është shumë e kujdesshme dhe proaktive në zbatimin e ligjit dhe akteve nënligjore, po ashtu edhe me partneritetin e saj me redaksitë.

Z. Claus Neukirch, theksoi se raportimi me gjuhën e hate speech dhe hate speech në vetvete janë dukuri shumë problematike. Ai kërkoi përgjegjësi të gazetarëve në përdorimin e gjuhës e cila shfaqet në televizione dhe viktimat e saj janë të shumta. Ky lloj diskursi theksoi Kreu i Zyrës së Këshillit të Evropës, ndërton ose thyen shumë steriotipe.

Pjesa tjetër e aktivitetit vijoi e organizuar në dy panele. Paneli i parë u moderua nga Z. Mark Marku, Shef i Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit, UT. Referues në panelin e parë ishin: Znj. Monika Stafa nga Këshilli i Ankesave, AMA, e cila vuri në vëmendje se ankesat që vijnë në AMA, në lidhje me përmbajtjet audiovizive kanë më shumë të bëjnë me probleme të etikës edhe më pak me probleme që kanë të bëjnë me gjuhën e urrejtjes. Problematike, për Znj. Stafa mbetet gjuha e përdorur nga politika. Z. Koloreto Çukali nga Këshilli Shqiptar i Medias trajtoi temën “Mekanizmat e vetrregullimit në parandalimin e gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit”. Z. Cukali tha se sot është e pamundur të zhdukësh gjuhën e urrejtjes, dhe se të zhdukësh këtë gjuhë sot është e barabartë me zhdukjen e shumë mediave. Por, thkesoi se mediat duhet të jenë shumë të kujdesshme që të mos e nxisin këtë gjuhë.

Z. Arben Muka, Drejtor i Programeve në AMA, tërhoqi vëmendjen se linja editoriale nuk duhet të jetë përçuese e gjuhës së urrjetjes dhe në këtë pikë duhet patjetër ndjeshmëri dhe ndërhyrje që kjo të mos lejohet. AMA, theksoi Z. Muka, kërkon cilësi dhe shumëllojshëmri në programacion, po ashtu ajo ka mbështetur dhe mbështet organizata që kanë në fokus median.

Znj. Ioana Avădani, Drejtore Ezekutive e Qendrës për Gazetarinë e Pavarur në Bukuresht, e ftuar si eksperte e kësaj fushe, vuri në dukje që vendet tona kanë shumë të përbashkëta. Gjërat po ecin ngadalë dhe ka ende shumë punë për t’u bërë për rezultate të prekshme. Ajo cilësoi 4 pika si të rëndësishme: përcaktimin e saktë se çfarë quajmë “hate speech”; hapat e qendrueshëm për të luftuar gjuhën e urrejtjes; rolin e Autoritetit të Mediave si një institucion kyç që duhet të ngjallë besimin e njerëzve; edukimi, si pikë shumë e rëndësishme për t’i mësuar njerëzit, sesi të mospërdorin hate speech.

Z. Remzi Lani nga Instituti Shqiptar i Medias, i cili ishte pjesë e panelit të dytë në takim, trajtoi temën “Kodet etike dhe vullneti për t’i zbatuar nga gazetarët dhe reporterët”. Z. Lani ngriti problematikën sesi mund të pengojmë gjuhën e urrjtjes pa frenuar lirinë e shprehjes. Hate speech për Z. Lani është sa problem ligjor po aq edhe problem etik për këtë arsye për gazetarët është e rëndësishme që të merren me aspektet etike. Z. Lani bëri thirrje që media të shkojë drejt sferës së vetërregullimit.

Z. Mark Marku, nga Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, UT gjatë prezantimit të tij, dalloi tre pika si të rëndësishme në ndikimin që ka departamenti në këtë çështje: 1. Marrëdhëniet media shoqëri, ku media jo vetëm raporton realitetin por edhe e prodhon realitetin; 2.Grupimet e lëndëve, që merren me komunikimin në tërësi, shpjegimet e parimeve të diskursit; 3. Formimin profesional, lëndët ku i kushtohet rëndësi etikës në media.

Folësi i fundit i dy paneleve të diskutimit ishte Z. Alban Tartari nga Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, UT ai trajtoi temën: “Roli dhe ndikimi i zyrave të shtypit në parandalimin e diskriminimit dhe gjuhës së urrejtjes në edicionet informative”, Z. Tartari vuri në dukje ndikimin e madh dhe të strukturuar të zyrave të shtypit. Në kohët e sotme zyrat e shtypit janë kthyer në prodhues të mëdhenj të lajmeve ku konteksti politik ka ngarkesën më të madhe dhe më me ndikim sesa të gjitha të tjerat.

Tryeza u përmbyll me konkluzione dhe diskutime përreth temave të sipërpërmendura dhe të gjithë aktorët pjesmarrës ishin të mendimit që duhet një sinkonizim i përpjekjeve të aktorëve për të pasur rezultat në mposhtjen e gjuhës së urrejtjes.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 26.06.2018

Respektimi i standardit të gjuhës shqipe, takim me OSHMA-të në qarkun e Vlorës dhe Fierit

Respektimi i standardit të gjuhës shqipe, takim me OSHMA-të në qarkun e Vlorës dhe Fierit

Tryeza e diskutimit “Respektimi i standardit të gjuhës shqipe në transmetimet audiovizive”, organizuar nga Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, pas Tiranës dhe Shkodrës, mblodhi të enjten, më 21.06.2018, në qytetin e Vlorës, përfaqësues nga OSHMA-të e qarqeve Vlorë dhe Fier.

Nënkryetari i AMA-s, z. Sami Nezaj, që në hapje të Tryezës, u ndal në rëndësinë që ka ky aspekt në përmbajtjet që transmetojnë subjektet audio dhe audiovizive, me ndikim të drejtpërdrejtë në edukimin e publikut, si dhe në ruajtjen e vlerave më të mira të shqipes së folur dhe asaj të shkruar. “Mjetet e informimit masiv kanë rol të jashtëzakonshëm në publik, ndaj dhe AMA është duke ndarë me grupet e interesit mendime dhe propozime në këto takime, për të shikuar dhe mundësinë e ndërhyrjes për përmirësime në kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi.

Drejtori i Programeve në AMA, z. Arben Muka, tha se nga fundi i vitit 2017 dhe në vijim janë duke u shqyrtuar përmbajtjet që emetohen nga subjektet audiovizive kombëtare dhe rajonale e lokale me fokus respektimin e shqipes së folur dhe të shkruar, duke i tërhequr vëmendjen atyre me problematikat e hasura. Përgjegjësi i Sektorit të Përmbajtjes dhe Analizës, z.  Zimo Krutaj, prezantoi për të pranishmit në Tryezë disa nga problematikat kryesore të trajtuara me shembuj ilustrues, si psh., rastet e shmangieve nga norma gjuhësore e shqipes, gabimet sintaksore e përdorimi i panevojshëm i fjalëve të huaja që vihen re,  gabimet drejtshkrimore në titrat e televizioneve informative etj.

Përfaqësues nga subjektet e dy qarqeve, si TV 6+1, TV Apollon, TV 4 Plus, TV Jug, Radio Val e kaltër etj., vlerësuan angazhimin e AMA-s për tryezat, si dhe prezantuan disa aspekte dhe problematika që ka në respektimin e standardit të shqipes së folur dhe të shkruar, duke i lidhur këto më shumë me vështirësitë ekonomike, stafin e reduktuar, por dhe me mangësitë në edukimin e reporterëve dhe redaktorëve. Ata mbështetën idenë për amendime të ligjit 97/2013 dhe Kodit të Transmetimit të AMA-s, për respektimin e standardeve të shqipes së folur dhe të shkruar në përmbajtjet e emetuara nga OSHMA-të.

Autoriteti i Mediave Audivizive

Tryezë diskutimi në qarkun e Shkodrës dhe Lezhës mbi “Respektimin e standardit të gjuhës shqipe në transmetimet audiovizive”

AMA organizon, me OSHMA-të e qarkut Shkodër dhe Lezhë, tryezën e diskutimit

“Respektimi i standardit të gjuhës shqipe në transmetimet audiovizive”

 

Ditën e enjte, në datë 14 qershor 2018, në qytetin e Shkodrës, Autoriteti i Mediave Audiovizive organizoi tryezën e diskutimit: “Respektimi i standardit të gjuhës shqipe në transmetimet audiovizive”. Në këtë tryezë, ishin të ftuar të merrnin pjesë të gjitha OSHMA-të e qarkut Shkodër dhe qarkut Lezhë.

Në fjalën e hapjes së takimit dhe në bashkëbisedim me përfaqësues të OSHMA-ve pjesëmarrëse, z. Sami Nezaj, zëvendëskryetar i AMA-s, theksoi qëllimin dhe synimet e organizimit të kësaj tryeze; rëndësinë e gjuhës letrare shqipe në formimin gjuhësor e kulturor të moshave të reja si dhe  objektivat dhe rolin e AMA-s për respektimin e standardit të shqipes së folur dhe të shkruar në median audio dhe audiovizive.

Në vijim të tryezës, Përgjegjësi i Sektorit të Përmbajtjes dhe Analizës, në Drejtorinë e Programeve, z.  Zimo Krutaj, paraqiti një raport përmbledhës mbi përvojën dhe rezultatet e  monitorimit të transmetimeve të televizioneve kombëtare dhe të disa televizioneve informative të Tiranës. U evidentuan dhe u trajtuan me shembuj ilustrues problematikat, dukuritë dhe rastet kryesore të shmangieve nga norma gjuhësore e shqipes, gabimet sintaksore e përdorimi i panevojshëm i fjalëve të huaja që vihen re në programet audiovizive të televizioneve kombëtare si dhe gabimet drejtshkrimore në titrat e televizioneve informative.

Të pranishmit në tryezë, përfaqësues të OSHMA-ve vendore të Shkodrës, Lezhës e Malësisë së Madhe, sollën përvojën e tyre, vlerësuan domosdoshmërinë e zbatimit të standardit letrar të shqipes në programet që transmetojnë. Ata theksuan edhe vështirësitë që hasin në këtë drejtim, për shkak të mangësive të formimit gjuhësor të gazetarëve dhe mungesës së redaktorëve e korrektorëve në redaksitë e tyre të vogla. U trajtuan gjithashtu edhe çështje të etikës së komunikimit në ekran e në mikrofon, si dhe të standardeve profesionale.

Tryeza arriti në përfundimin se për respektimin e standardit letrar të shqipes në transmetimet audiovizive, përveç sensibilizimit të operatorëve dhe opinionit publik, duhet të mendohet për sanksione konkrete, qoftë përmes dispozitave ekzistuese në ligjin për median dhe në Kodin e Transmetimit të AMA-s,  qoftë përmes amendimeve e shtesave të domosdoshme ligjore.

Kjo tryezë diskutimi u zhvillua pas takimit të mbajtur në AMA, në datë 17 prill 2018, me të njëjtën temë.  Për AMA-n është me rëndësi të madhe zhvillimi i këtyre tryezave diskutimi për respektimin rigoroz të standardit të folur dhe të shkruar të shqipes në përmbajtjet audiovizive.  Ndaj AMA ka planifikuar që t’i vazhdojë tryezat sensibilizuese për përdorimin e gjuhës shqipe edhe në dy qarqe të tjera të mëdha në jug dhe juglindje të vendit.

Takim konsultativ në AMA për propozimet e grupeve të interesit për ndryshime në ligjin 97/2013

Takim konsultativ në AMA për propozimet e grupeve të interesit për ndryshime në ligjin 97/2013

Sot, 11.06.2018, në mjediset e Autoritetit të Mediave Audiovizive, AMA u zhvillua një Takim konsulattiv me kërkesën e përfaqësuesve të televizioneve kryesore private në vend.

Takimi kishte në fokus diskutimin paraprak për propozimin e tyre, për një ndryshim në ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”. Ky ndryshim që është përcjellë në AMA, ka për qëllim mbështetjen financiare të subjekteve televizivë përmes krijimit të një fondi të finacimeve të transmetimeve.

Gjatë takimit u diskutua për dobishmërinë e këtij propozimi dhe rëndësinë që ka një financim i tillë për mediat private.

Z. Aleksandër Frangaj, Drejtor i Përgjithshëm i Televizionit kombëtar Klan, tha se propozimi vjen nga shoqata e mediave dhe pjesës më të madhe të televizioneve privatë. Kjo ide nuk është e re, por është rikthim i propozimit të bërë në vitin 2012, ku kërkohej krijimi dhe përfshirja e “fondit të transmetimeve” në ligjin 97/2013 “Për mediat audio dhe audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, shpjegoi.

Fondi që propozohet të përdoret për mbështetjen e TV private, propozohet të përftohet prej tarifës së shërbimit për përdorimin e aparatit marrës televiziv. Aplikimi i teknologjive të avancuara në tregun audioviziv ka rritur kostot dhe ka reduktuar të ardhurat nga reklamat, dhe ky fond pritet të japë impakt në balancimin e tregut.

Z. Irfan Hysenbelliu, president i Televizionit News 24, u shpreh se e mbështet tërësisht këtë projektligj dhe se kjo praktikë vjen nga eksperienca evropiane, e cila është tashmë e provuar që funksionon si e suksesshme.

Znj. Ilva Tare, Drejtore e Informacionit në Televizionin Ora News, theksoi se, duke qenë se edhe media private kryen shërbim publik, ky ligj do të sigurojë dhe përmirësojë cilësinë mediatike dhe besueshmërinë tek publiku.

Z. Carlo Bollino nga Report TV vleresoi se ligji është siguri edhe për gazetarinë investigative, duke promovuar lirinë e medias dhe rrit luftën kundër fake news.

Z. Ben Blushi, Drejtor i Përgjithshëm i Televizionit kombëtar Top Channel, u shpreh se, ky projektligj është tashmë i konsultuar dhe ai tenton të rregullojë përfundimisht tre aspekte të rëndësishme: raportin e televizioneve në tregun mediatik, raportin e tyre me publikun dhe siguron integrimin e një Bordi Etik pranë çdo medie. Ky bord merr përsipër të luftojë lajmin e rremë. Ky projekt për Z. Blushi rrit pavarësinë mediatike dhe i ka të gjitha arsyet të miratohet sa më shpejt.

Nga ana e tij, Kryetari i AMA-s, Z. Gentian Sala, vlerësoi partneritetin e institucionit me operatorët në treg, duke vlerësuar çdo propozim dhe inciativë që vjen nga grupet e interesit. Ky propozim përfshin disa problematika dhe kërkon angazhimin e sa më shumë aktorëve në konsultime, tha ai duke siguruar se do të ketë vëmendje maksimale gjatë diskutimit dhe vendimarrjes përkatëse nga Bordi i AMA-s.

Autoriteti i Mediave Audiovizive                                                                            

Tiranë, më 11.06.2018

AMA bashkëpunim me homologët e NCRTV në Greqi

AMA bashkëpunim me homologët e NCRTV në Greqi

Kryetari i Autoriteti i Mediave Audiovizive, Z. Gentian Sala, priti në një takim pune më 6 qershor 2018 një delegacion  të Këshillit Kombëtar të Radio Televizionit Grek, NCRTV, ku në përbërje ishin  Prof. George Pleios, anëtar i Këshillit dhe Znj. Dora Papadaki, eksperte ligjore. Përfaqësuesit e dy institucioneve homologe kanë zhvilluar sistematikisht kontakte në kuadër të pjesmarrjes së tyre në organizmat evropiane apo rajonalë të medias audiovizive, si EPRA, ERGA, BRAF, MNRA etj., por ky ishte takimi i parë zyrtar bilateral mes tyre, inciuar nga AMA.

Aspekte të strukturimit të dy institucioneve, përshtatja e direktivave evropiane në legjislacionin kombëtar në fushën audiovizive, shqyrtimi i përmbajtjeve të transmetuara dhe procedimi me ankesat mbi shkeljet ligjore, metodologjitë efektive për matjen e audiencës – këto dhe të tjera ishin çështje tek të cilat u ndalën më shumë në bashkëbisedim anëtarët e dy delegacioneve. Gjithashtu u vlerësua maksimalisht angazhimi për trajtimin e rasteve të mosplotësimit të standardeve për mbrojtjen e fëmijëve në përmbajtjet e emetuara, të reklamave dhe volumit të tyre, të evitimit të gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit, qasjes për veprat evropiane, sidomos nga subjektet me licence kombëtare etj.

Miqtë nga NCRTV vlerësuan përgatitjen dhe publikimin nga AMA e të dhënave nga tregu audioviziv shqiptar, si ato periodike mujore ashtu dhe përmbajtjen e treguesve të Buletinit çdo 6 muaj. Interesi nga pala shqiptare ishte për përvojën e homologëve grekë në përshtatjen e legjislacionit në monitorimin e problematikave që lidhen me të drejtat e njeriut në tërësi, në veçanti për fëmijët. Mundësia e arritjes në një memorandum bashkëpunimi mes dy institucioneve pritet të jetë hapi vijues në kooperimin AMA – NCRTV.

Ky është takimi i dytë zyrtar që AMA realizon me institucionet homologe nga rajoni. Disa javë më parë në mjediset e saj në Tiranë erdhi një delegacion nga Agjencia e Medias për Shërbimet Audio dhe Audiovizivet të Maqedonisë.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Njoftim për çeljen e garës për dhënien e 7 licencave të transmetimit audio analoge private

NJOFTIM

“PËR ÇELJEN E GARËS PËR DHËNIEN E 7 LICENCAVE TË TRANSMETIMIT AUDIO ANALOGE PRIVATE”

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), në mbështetje të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, rregullores “Rregullores “Për procedurat dhe kriteret për dhënien e licencës së transmetimit audio”, miratuar me vendimin nr. 153, datë 18.07.2016 të AMA-s, i ndryshuar, si dhe vendimmarrjes së autoritetit rregullator “Për çeljen e garës për dhënien e 7 licencave të transmetimit audio analoge private” do të organizojë procedurën e përzgjedhjes së kandidaturave për dhënien e 7 licencave private të transmetimit audio analoge, të përbërë nga

  1. licenca e shërbimit të programi audio;
  2. licencë për ndërtimin e operimin e rrjetit analog.

Për zonat e mëposhtme:

Nr. Zona e ofrimit të shërbimit Përcaktimi i operatorit Pika
transmetuese
Frekuenca
(MHz)
1. Qarqet Tiranë dhe Durrës Audio analoge Rajonale Fushë Dajt 98,2
KruJë 90,9
2. Qarqet Tiranë dhe Durrës  

Audio analoge Rajonale

Fushë Dajt 89
Krujë 93,8
3. Qarku Vlorë Audio Analoge Lokale

 

Zvërnec 91,6
Treblovë 92,5
Himarë 88
Llogora 95,3
Mile 94,5
Qarku Vlorë Audio Analoge Lokale Zvërnec 89,4
Treblovë 96,3
Himarë 89,8
Llogora 97,1
Mile 90,9
5. Qarku Lezhë, Shkodër dhe Kukës Audio Analoge Rajonale

 

Tyrbe Lezhë 92,5
Rrëshen 93,1
Tarabosh 92,2
Maje e Rabes 90,6
Mide 87,9
Mide 87,9
Kukës 88,2
Qafë Prush 88,5
Bajram Curri 90,3
 

6.

 

 

 

 

 

 

Qarqet Fier dhe Vlorë

 

 

 

 

 

Audio Analoge Rajonale Ligovun 94,7
Ballsh 96,2
Vain 106,8
Zvërnec 92,2
Treblovë 90,8
Himarë 88
Llogora 90,2
Mile 104,3
7. Bashkitë Korcë, Devoll Audio Analoge Lokale Çardhak 91,1

Subjektet e interesuara për t’u pajisur me licencë private të transmetimit audio analoge, janë të lutur që të depozitojnë aplikimet në Autoritetin e Mediave Audiovizive, rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 15, Kutia Postare 1010, Tiranë, brenda datës 17.07.2018  ora 10.00.

Dokumentacioni i plotë i konkurrimit të kandidaturave, që përfshin:

  • Rregulloren “Për procedurat dhe kriteret për dhënien e licencës së transmetimit audio” e ndryshuar;
  • Kushtet teknike të instalimit të pajisjeve transmetuese për secilën zonë të shpallur; (Pika e transmetimit, kanali, fuqia e transmetuesit);
  • Kërkesat programore;
  • Pagesat për licencën, taksat etj, të llogaritura për zonën në fjalë;

mund të tërhiqet në zyrën e Arkivë-Protokollit, në AMA pas kryerjes së pagesës në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, nga çdo subjekt që synon të marrë pjesë në konkurrim.

Aplikimet do të hapen në datën 17.07.2018, ora 10.00, në mjediset e AMA-s, ku subjektet aplikues apo përfaqësuesit e autorizuar prej tyre, kanë të drejtë të jenë të pranishëm në momentin e hapjes së dosjeve të aplikimit.

Takimi AMA – AKEP për rritjen e efikasitetit në luftën kundër piraterisë televizive

Takimi AMA – AKEP për rritjen e efikasitetit në luftën kundër piraterisë televizive

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), më datë 30 Maj 2018, organizoi një takim me Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), në praninë dhe të operatorëve Digitalb, Tring dhe ABCom mbi fenomenin e piraterisë televizive.

Në një kohë që pirateria televizive është një fenomen në rritje, u theksua gjatë takimit, konsiderohet si i domosdoshëm një koordinim më efikas mes institucioneve që mbikëqyrin tregun audioviziv dhe atë të komunikacionit, si dhe me operatorët PayTV që preken direkt nga ky aktivitet i jashtëligjshëm. Nga pjesmarrësit u evidentua fakti se zhvillimet teknologjike në fushën e telekomunikimit kanë bërë më të lehtë piratimin e përmbajtjeve audiovizive, si dhe kane vështirësuar veprimtarinë e organeve përgjegjëse për konstatimin dhe eliminimin e këtij fenomeni.

Takim u vlerësua për qëllimin në rritjen e bashkëpunimit mes dy autoriteteve, operatorëve audiovizive dhe ofruesve të shërbimit të internetit, për rritjen e efikasitetit në luftën kundër piraterisë televizive nëpërmjet një koordinimi gjithëpërfshirës dhe një procesi të mirërregulluar, përmes të cilit garantohen rezultate konkrete në luftën kundër fenomenit.

Diskutimet e këtij takimi pritet të konkretizohen me nënshkrimin e një memorandumi bashkëpunimi ndërmjet të gjithë aktorëve të përfshirë në këtë proces.

Tiranë, më 30.05.2018

Autoriteti i Mediave Audiovizive