Propozimet për ndryshime në Ligjin “Për median audiovizive në Republikën e Shqipërisë”: Të enjten thirret tyreza e parë e konsultimit

Janë drejt fundit diskutimet për ndryshimet e parashikuara në ligjin, “Për median audiovizive në Republikën e Shqipërisë”. Ekipi i punës në AMA është në fazën e përmbylljes së draftit, i cili parashikohet t’i prezantohet grupeve të interesit, në tryezën e parë të konsultimit, të enjten e 7 Dhjetorit. Pas fenomeneve të vërejtura në tregun mediatik, […]

Kryetarja e AMA-s merr pjesë në konferencën “Horizontet Mediatike: Sfidat e së ardhmes”, në Mal të Zi. Diskutohen zhvillimet e tregut mediatik dhe forcimi i urave të bashkëpunimit mes vendeve

Sfidat aktuale të tregut mediatik, shkëmbimi i eksperiencave mes vendeve në përballjen e tyre, si dhe direktivat dhe rregulloret e reja të BE-s që priten të hyjnë në fuqi së shpejti, kanë qenë disa nga temat e diskutuara në konferencën 2-ditore me temë, “Horizontet Mediatike: Sfidat e së ardhmes”, organizuar nga Agjencia e Medias Elektronike […]

Angazhimi në përmbajtjet televizive: Ekranet afrojnë për kontribute të dyja gjinitë

Angazhimi i pjesëmarrësve, femra/meshkuj, në programe të ndryshme televizive, i ndarë në dy kategori, moderatorë dhe të ftuar, është një prej të dhënave të reflektuara në Buletinin Statistikor të vitit 2022, hartuar nga specialistët e AMA-s. Subjektet audiovizive në strukturën e tyre programore përfshijnë emisione ose rubrika që transmetohen çdo ditë, një ose disa herë […]

Miratohen ndryshimet në Rregulloren, “Për kriteret dhe Procedurat e Dhënies së Autorizimeve”. Risi, paraqitja e kanalit të parë që përdor OSHMA-ja

Janë miratuar ndryshimet e kërkuara dhe biseduara me OSHMA-të ripërsëritëse, lidhur me Rregulloren “Për kriteret dhe Procedurat e Dhënies së Autorizimeve”, miratuar me vendimin Nr.99 datë 07.06.2017 të AMA-s. Zhvillimet e tregut mediatik, por edhe problematikat e ndeshura në terren, nxorrën nevojën e ndryshimeve edhe të rregulloreve, mbi të cilën operojnë transmetuesit audio dhe audioviziv në […]

Rezultatet e monitorimit për muajin Tetor: Ama i “Tërheq vëmendjen” pesë televizioneve me shtrirje kombëtare

Monitorimi i përmbajtjeve të transmetuara nga OSHMA-të gjatë muajit Tetor, ka përfunduar me pesë masa, “Tërheqje Vëmendje”, për pesë televizione me shtrirje kombëtare. Shkeljet e konstatuara nga ekipi i Monitorimit dhe Analizës në AMA kanë të bëjnë me transmetimin e komunikimeve tregtare dhe reklamave në edicionet informative. Ligji “Për median audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, […]

Monitorimi i Përmbajtjeve: Gjatë muajit tetor, në edicionet informative, mbizotërojnë lajmet ndërkombëtare

Lajmet ndërkombëtare kanë qenë mbizotëruese në televizionet kombëtare gjatë muajit Tetor. Nga rezultatet e monitorimit, të kryer nga ekipi i AMA-s, vihet re se lajmet ndërkombëtare zënë 15.96% të kohës, të ndjekura nga lajmet me tematikë sociale, me 11.72%. Ndërsa politika ka “garuar” me lajmet që pasqyronin veprimtarinë e drejtësisë, respektivisht me 9.83% dhe 9.6% […]

Balanca gjinore në median audio dhe audiovizive: Meshkujt zënë përqindjen më të lartë të të punësuarve

Të dhënat e publikuara në Buletinin Periodik të AMA-s, për vitin 2022, tregojnë se gratë e angazhuara në OSHMA zënë pothuaj 1/3 e të punësuarve në këto subjekte. Sipas statistikave përqindja më e lartë e të punësuarve në televizione, radio dhe kabllorë, është meshkuj. Respektivisht në televizione raporti mes femrave dhe meshkujve është 39% me […]

Shkelet Kodi i Transmetimit: AMA merr katër masa administrative, “Tërheqje vëmendje”

Zbatimi i Kodit të ri të Transmetimit ka dhënë efektet e para. Me propozim të Këshillit të Ankesave, vetëm për muajin Tetor, AMA ka miratuar katër masa “Tërheqje vëmendje”, për katër televizione. Shkeljet e konstatuara janë, për përdorim të gjuhës seksise dhe mizogjene, transmetim të skenave që mund të dëmtojnë zhvillimin fizik, mendor dhe moral të të miturve dhe shkelja […]

DAB+, një mundësi për zhvillimin teknologjik të sistemit radiofonik në Shqipëri

Shqipëria merr pjesë në samitin World DAB 2023, mbajtur në Mynih në data 7-8 Nëntor.Edhe vendi ynë po shqyrton mundësitë që, pas koordinimit me vendet fqinje, t’u japë mundësinë të gjithë operatorëve radiofonik të interesuar të shtrijnë programet e tyre në teknologjinë digjitale DAB+ DAB është pranuar gjerësisht si standardi i radios digjitale, i miratuar nga transmetuesit në gjithë Europën, […]

Kryetarja e AMA-s apel për kompanitë ofruese të Internetit: Të frenojmë piraterinë në transmetimet audiovizive

Kryetarja e Autoritetit të Mediave Audiovizive ka ftuar sot në një takim drejtues të lartë të AKEP dhe përfaqësuesi të kompanive të mëdha ofruese të shërbimit të Internetit në vend. Qëllimi i këtij takimi ka qenë thirrja për bashkëpunim mes këtyre operatorëve dhe AMA-s për identifikimin e transmetuesve të paligjshëm të përmbajtjeve audiovizive nëpërmjet internetit. […]

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara