E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30 | E Premte: 08:00 - 14:00

NJOFTIM PËR MEDIAT

SANKSION ME GJOBË Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA,) në zbatim të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, ka monitoruar programin “Zonë e lirë” transmetuar në televizionin privat kombëtar “Tv Klan” në datat 8 dhe 9 maj 2015. Nga monitorimi rezultoi se gjatë programit janë cenuar disa nga parimet themelore të ligjit… Continue Reading NJOFTIM PËR MEDIAT

Kujtesë për pasqyrimin e fushatës zgjedhore te 21 qershorit 2015 nga ana e subjekteve audio dhe audiovizive

KUJTESË  PËR PASQYRIMIN LIGJOR, ETIK DHE PROFESIONAL TË FUSHATËS PËR ZGJEDHJET VENDORE 21 QERSHOR 2015  Në mbështetje të Ligjit nr. 97/2013 ”Për median audiovizive në Republikën e Shqipërisë” dhe Ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 ”Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), u kujton të gjithë subjekteve audio dhe audiovizivë… Continue Reading Kujtesë për pasqyrimin e fushatës zgjedhore te 21 qershorit 2015 nga ana e subjekteve audio dhe audiovizive

Tërhiqet dokumentacioni për licencimin e 5 rrjeteve numerike tokësore kombëtare

Tërhiqet dokumentacioni për licencimin e 5 rrjeteve numerike tokësore kombëtare Në datën 23.04.2015 në ambientet e Autoritetit të Mediave Audiovizive, AMA u zhvillua procedura e tërheqjes me short të dokumentacionit të licencimit të 5 rrjeteve numerike tokësore kombëtare. Procesi u mbikqyr nga nga komisioni i ngritur me Urdhrin nr. 126 datë 22.04.2015 të Kryetarit të… Continue Reading Tërhiqet dokumentacioni për licencimin e 5 rrjeteve numerike tokësore kombëtare

Njoftim

Njoftim Autoriteti i Mediave Adiovizive, AMA, njofton të gjithë subjektet që ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e mediave audio dhe audiovizive në mënyrë të kundraligjshme, të pa pajisur me licencë apo autorizim nga nga ky institucion, se ndaj tyre kanë nisur procedurat e verifikimit dhe evidentimit të këtij aktiviteti.

Për miratimin e rregullores “Për licencimin e rrjeteve numerike dhe programeve të tyre, nëpërmjet procedurës së beauty contest”

Për miratimin e rregullores “Për licencimin e rrjeteve numerike dhe programeve të tyre, nëpërmjet procedurës së beauty contest” Në mbështetje të nenit 19, pika 1/ë dhe 16, dhe nenit 139, pika 1/a të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” dhe nenit 124 të Kodit të Procedurave Administrative, Autoriteti i Mediave Audiovizive,

Për çeljen e procedurës të dhënies së 5 licencave private kombëtare transmetimi audioviziv numerik, sipas beauty contest

Për çeljen e procedurës të dhënies së 5 licencave private kombëtare transmetimi audioviziv numerik,  sipas  beauty contest  Në mbështetje të nenit 19, pika 16, nenit 139 të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” dhe rregullores “Për licencimin e rrjeteve numerike dhe programeve të tyre, nëpërmjet procedurës së beauty contest”, miratuar me… Continue Reading Për çeljen e procedurës të dhënies së 5 licencave private kombëtare transmetimi audioviziv numerik, sipas beauty contest

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2024 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara