E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30 | E Premte: 08:00 - 14:00

Për miratimin e rregullores “Për licencimin e rrjeteve numerike dhe programeve të tyre, nëpërmjet procedurës së beauty contest”

Për miratimin e rregullores “Për licencimin e rrjeteve numerike dhe programeve të tyre, nëpërmjet procedurës së beauty contest” Në mbështetje të nenit 19, pika 1/ë dhe 16, dhe nenit 139, pika 1/a të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” dhe nenit 124 të Kodit të Procedurave Administrative, Autoriteti i Mediave Audiovizive,

Për çeljen e procedurës të dhënies së 5 licencave private kombëtare transmetimi audioviziv numerik, sipas beauty contest

Për çeljen e procedurës të dhënies së 5 licencave private kombëtare transmetimi audioviziv numerik,  sipas  beauty contest  Në mbështetje të nenit 19, pika 16, nenit 139 të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” dhe rregullores “Për licencimin e rrjeteve numerike dhe programeve të tyre, nëpërmjet procedurës së beauty contest”, miratuar me… Continue Reading Për çeljen e procedurës të dhënies së 5 licencave private kombëtare transmetimi audioviziv numerik, sipas beauty contest

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2024 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara