Televizionet duhet të respektojnë të drejtën e transmetimit për filmat

Autoriteti i Mediave Audiovizve, AMA, bazuar në ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ka realizuar së fundmi monitorime të përmbajtjeve të transmertuara nga televizionet me fokus filmat artistikë. Pas identifikimit të rasteve konkrete, ku nga subjektet nuk janë respektuar të drejtat e transmetimit për disa prej filmave, AMA ka marrë masa administrative, si dhe ka tërhequr vëmendjen për to. AMA edhe në vijim do të monitorojë programet e të gjithë televizioneve dhe platformave digjitale në lidhje me të drejtën e transmetimit për filmat dhe për rastet potenciale të shkeljeve do të ndërmarrë masa administrative, sipas legjislacionit në fuqi.   AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE
Perpara Ms. Armela Krasniqi the Chairperson of the Audiovisual Media Authority, received in a meeting Ambassador Vincenzo Del Monaco, Head of OSCE presence in Albania.

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara