Njoftim për media 05.07.2021

NJOFTIM PËR MEDIA

Ditën e hënë, në datën 5 korrik 2021, në mjediset e Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA), u zhvillua mbledhja e radhës së AMA-s, ku morën pjesë anëtarët e mëposhtëm:

Gentian          SALA             Kryetar

Sami               NEZAJ           Zëvendëskryetar

Gledis             GJIPALI        Anëtar

Suela               MUSTA         Anëtar

AMA, pas shqyrtimit të çështjeve të rendit të ditës vendosi:

  1. Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë të shoqërisë “RADIO ON” sh.p.k., me NIPT: M11424023B, administrator z. Luan Banushi, për subjektin audio privat vendor “Radio Durrësi”, duke kaluar kuotat nga ortakët ekzistues, tek Luan Banushi, i cili bëhet ortak me 50% të kuotave dhe z. Eri Moçi, i cili bëhet ortak ortak me 50% të kuotave. (Vendimi nr. 78, datë 05.07.2021)

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE

Tiranë, më 05.07.2021

Perpara Televizionet duhet të respektojnë të drejtën e transmetimit për filmat

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara