Njoftim shpallje për vend të lirë pune, Përgjegjës Sektori Teknik, Drejtoria e Planifikimit të Frekuencave dhe Teknologjisë së Informacionit.

Njoftim shpallje vend të lirë pune, Përgjegjës Sektori Teknik, Drejtoria e Planifikimit të Frekuencave dhe Teknologjisë së Informacionit. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Njoftim mbi rezultatet e intervistës me gojë. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak.

Njoftim shpallje për vend të lirë pune, Përgjegjës Sektori i Inspektimeve, Drejtoria e Mbikëqyrjes.

Njoftim shpallje vend të lirë pune, Përgjegjës Sektori i Inspektimeve, Drejtoria e Mbikëqyrjes.  Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurimit të lëvizjes paralele për kategorinë e ulët drejtuese. Njoftim mbi rezultatet e intervistës për procedurën e konkurimit të lëvizjes paralele për kategorinë e ulët drejtuese. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit […]

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara