Njoftim shpallje për vend të lirë pune, Përgjegjës Sektori Teknik, Drejtoria e Planifikimit të Frekuencave dhe Teknologjisë së Informacionit.

Njoftim shpallje vend të lirë pune, Përgjegjës Sektori Teknik, Drejtoria e Planifikimit të Frekuencave dhe Teknologjisë së Informacionit. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak. Njoftim mbi rezultatet e intervistës me gojë. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak.

Njoftim shpallje për vend të lirë pune, Përgjegjës Sektori i Inspektimeve, Drejtoria e Mbikëqyrjes.

Njoftim shpallje vend të lirë pune, Përgjegjës Sektori i Inspektimeve, Drejtoria e Mbikëqyrjes.  Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurimit të lëvizjes paralele për kategorinë e ulët drejtuese. Njoftim mbi rezultatet e intervistës për procedurën e konkurimit të lëvizjes paralele për kategorinë e ulët drejtuese. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit […]

Njoftim shpallje për vend të lirë pune, Specialist Sektori i Monitorimit dhe Arkivës, Drejtoria e Mbikëqyrjes.

Njoftim shpallje vend të lirë pune, Specialist Sektori i Monitorimit dhe Arkivës, Drejtoria e Mbikëqyrjes.  Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurimit të lëvizjes paralele për kategorinë ekzekutive. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurimit të lëvizjes paralele për kategorinë ekzekutive. Njoftim mbi rezultatet e […]

Njoftim shpallje për vend të lirë pune, Specialist Sektori i Financës, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme.

Njoftim shpallje vend të lirë pune, Specialist Sektori i Financës, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurimit të lëvizjes paralele për kategorinë ekzekutive. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Njoftim fituesi

Njoftim shpallje për vend të lirë pune, Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit dhe Administrimit të Frekuencave

Njoftim shpallje vend të lirë pune, Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit dhe Administrimit të Frekuencave. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurimit të lëvizjes paralele për kategorinë e ulët drejtuese. Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Njoftim fituesi

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara