AMA përqafon politikat e gjelbërta : “Efiçenca e Energjisë dhe adoptimi i një plan veprimi për përmirësimin e saj” – trajnimi për stafin e Autoritetit

AMA përqafon politikat e gjelbërta : “Efiçenca e Energjisë dhe adoptimi i një plan veprimi  për përmirësimin e saj” – trajnimi për stafin e Autoritetit Më datat 15 dhe 20 nëntor 2017, Autoriteti i Mediave Audiovizve,  me qëllim ekonomizimin e energjisë elektrike dhe ruajtjen e resurseve natyrore, në bashkëpunim me Creative Business Solution (CBS) një […]

Në datën 3 korrik mbyllen transmetimet analoge në qarkun e Beratit

Në datën 3 korrik mbyllen transmetimet analoge në qarkun e Beratit Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), në zbatim të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat  audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Strategjisë për Kalimin nga Transmetimet Analoge në Transmetimet Numerike, miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 292, datë 02.05.2012, njofton se procesi […]

AMA publikon Buletinin Periodik me të dhëna të tregut audioviziv

AMA publikon Buletinin Periodik me të dhëna të tregut audioviziv Autoriteti i Mediave Audiovizive, sot, prezantoi Buletnin Perdiodik Nr. 1 –të dhëna nga dinamika e tregut audioviziv në Republikën e Shqipërisë (janar-qershor 2016). Buletini është përmbledhje e treguesve mbi sektorin e mediave audiovizive në Republikën e Shqipërisë, duke përmbushur në këtë mënyrë edhe një nga […]

Publikohet libri “Lajmi në media”

Publikohet libri “Lajmi në media” Të mërkurën, në ambientet e Autoritetit të Mediave Audiovizive, u zhvillua ceremonia për promovimin e librit “Lajmi në media”. Ky libër me vlerë në fushën e gazetarisë dhe komunikimit vjen prej autorëve të mirënjohur në fushën e gazetarisë dhe kërkimit në media,Prof. Dr. Hmit Boriçi dhe Dr. Sami Nezaj. Në […]

AMA zhvillon tryezën e rrumbullakët të trupave rregullatorë dhe partnerëve “Drejt përmirësimit të standardeve profesionale në produktet që ofrojnë shërbimet e masmedias” – ku publikohet edhe Buletini i Ankesave

AMA zhvillon tryezën e rrumbullakët të  trupave rregullatorë dhe partnerëve “Drejt përmirësimit të standardeve profesionale në produktet që ofrojnë shërbimet e masmedias” – ku publikohet edhe Buletini i Ankesave Këshilli i Ankesave, strukturë kryesore e AMA-s në përmbushje  te disa prej detyrimeve kryesore që vijnë nga ligji 97 /2013 “Për median audio dhe audiovizive në […]

AMA organizon takim mbi statusin aktual të procesit të digjitalizmit të transmetimeve audiovizive

 AMA organizon takim mbi statusin aktual të procesit të digjitalizmit të transmetimeve audiovizive Të premten, më datë 7 prill, Autoriteti i Mediave Audiovozive në rolin e koordinatorit të procesit të digjitalizimit të transmetimeve audiovozive organizoi një takim konsultues dhe prezantues mbi zhvillimet më të fundit të procesit. Takimi i cili u drejtua nga Kryetari i […]

Shqetësim për respektimin e të drejtave të pronësisë intelektuale

Kryetari i Autoritetit të Mediave Audiovizive, z. Gentian Sala ka zhvilluar ditën e martë, 11.10.2016, një takim pune me z. Donald E. Townsend, nga Shërbimi i Huaj Tregtar i SHBA-së/Zyra e Patentave dhe Markave të SHBA-së. Fokusi kryesor ishte situata në tregun audioviziv shqiptar në lidhje me respektimin nga OSHMA-të të të drejtave të pronësisë intelektuale në transmetime.

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara