AMA përqafon politikat e gjelbërta : “Efiçenca e Energjisë dhe adoptimi i një plan veprimi për përmirësimin e saj” – trajnimi për stafin e Autoritetit

AMA përqafon politikat e gjelbërta : “Efiçenca e Energjisë dhe adoptimi i një plan veprimi  për përmirësimin e saj” – trajnimi për stafin e Autoritetit

Më datat 15 dhe 20 nëntor 2017, Autoriteti i Mediave Audiovizve,  me qëllim ekonomizimin e energjisë elektrike dhe ruajtjen e resurseve natyrore, në bashkëpunim me Creative Business Solution (CBS) një organizatë e cila ofron  konsulencën ndaj ekspertizave më të mira në këtë fushë, zhvilloi një trajnim inovativ për ndërgjegjësimin mjedisor të stafit për punonjësit e AMA-s.

Ky trajnim, i përgatitur nga ekspertja e CBS, Znj. Kristina Glasser, duke marrë shkas edhe nga zhvendosja e stafit të AMA-s në një godinë të re, u përshtat për nevojat e AMA-s dhe u krijua për të njohur stafin e të gjithë niveleve me një pasqyrë të aspekteve mjedisore që lidhen me aktivitetet e tyre të përditshme si dhe me informacione të dobishme për përgjegjësitë e tyre në aspektin e qëndrueshmërisë, për ruajtjen e energjisë, mos-shpërdorimit të letrës apo ujit, si dhe ndarjes së mbeturinave për ti bërë ato të riciklueshme.

Në përfundim të trajnimit, pjesëmarrësit arritën të kuptonin se si puna e tyre ndikon në mjedisin që na rrethon si dhe cilat janë hapat dhe praktikat më të mira për të minimizuar këto ndikime përmes një sërë aktivitetesh “të gjelbërta”.

Duke marrë parasysh përgjegjësinë e lartë sociale të AMA-s si institucion shtetëror dhe për më tepër si Autoriteti Rregullator i Mediave Audiovizive, AMA është nga Institucionet e para, i cili është është zotuar të promovojë përpjekje të mëtejshme për t’u bërë më miqësore me mjedisin dhe të  mbështesë  praktikat ambientaliste.

Autoriteti Mediave Audiovizive

Tiranë me 20.11.2017

Perpara Deadline for the closure of analogue boradcasting for the Korca disstrict is postponed on 1 December 2017

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara