E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30 | E Premte: 08:00 - 14:00

AMA publikon Buletinin Periodik me të dhëna të tregut audioviziv

AMA publikon Buletinin Periodik me të dhëna të tregut audioviziv

Autoriteti i Mediave Audiovizive, sot, prezantoi Buletnin Perdiodik Nr. 1 –të dhëna nga dinamika e tregut audioviziv në Republikën e Shqipërisë (janar-qershor 2016).

Buletini është përmbledhje e treguesve mbi sektorin e mediave audiovizive në Republikën e Shqipërisë, duke përmbushur në këtë mënyrë edhe një nga funksionet kryesore të që i atribuohen AMA-s nga ligji për mediat audiovizive.

Takimi ishte i organizuar në dy seanca prezantuese: “Transparenca e aktivitetit audioviziv, ndikimi në treg dhe tek konsumatori”; “Misioni dhe funksioni i një Buletini Periodik- vështrim në dinamikën e treguesve të Edicionit të Parë”, ku referuan Z. Gentian Sala, Kryetar i Autoritetit të Mediave Audiovizive, dhe Z. Arben Muka Drejtor i Programeve në AMA.

Modernizimi që sjell ky botim në fushën e medias u vlerësua nga të pranishmit. Po ashtu edhe fakti që deri më tani kanë munguar të dhëna të tilla për subjektet audiovizivë.

Në seancën e diskutimeve u trajtuan disa tema, si: “Rregullimi i tregut të punës në radhët e operatorëve audiovizivë përmes standardizimit të marrëdhënieve kontraktuale punëdhënës – punëmarrës” nga Znj. Irida Qosja, përgjegjëse sektori në Inspektoriatin Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore; “Aspekte metodologjike në mbledhjen, përpunimin dhe publikimin e të dhënave statistikore” nga Znj. Delina Ibrahimaj, drejtoreshë e përgjithshme në INSTAT; “Rëndësia e botimit të të dhënave e besueshmëria tek publiku dhe grupet e interesit” nga dr. Selami XHEPA, zëvendësrektor në UET; “Kurikula e e studimeve në Gazetari dhe Shkencat e Komunikimit në përputhje me nevojat e industrisë mediatike, si dhe trendet e përhapjes së internetit dhe rrjeteve sociale” nga Prof. Asoc Mark Marku, përgjegjës i Departamentit të Gazetarisë & Komunikimit në Universitetin e Tiranës; “Kualifikimi i gazetarëve dhe redaktorëve të medias audiovizive për respektimin e Kodit të Transmetimit dhe parimeve deontologjike”, nga Z. Remzi LANI, drejtor i Institutit Shqiptar të Medias në Tiranë.

Ky buletin është i dyti i publikuar, nga AMA, brenda këtij viti pas atij të Këshillit të Ankesave.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 30.05.2017

Perpara AMA nuk do të lejojë çeljen e kanaleve të reja televizive pa autorizim

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2024 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara