E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30 | E Premte: 08:00 - 14:00

Bashkëpunim ndërinstitucional për edukimin mediatik për fëmijët dhe të rinjtë.

Kryetarja e Autoritetit të Medias Audiovizive, znj. Armela Krasniqi ka pritur një delegacion nga Ministria e Arsimit për Shkencën, Arsimin e Lartë dhe Rininë të Kantonit të Sarajevës së Bosnje-Hercegovinës, kryesuar nga ministrja, Prof.dr. Aleksandra Nikolić.
Tema kryesore e diskutimit ishte bashkëpunimi ndërinstitucional mbi edukimin për median dhe informacionin që i promovon ato nga këndvështrimi i debatit qytetar dhe i pjesëmarrjes sociale.

Krasniqi dhe Nikolić theksuan rëndësinë jetike që ka në një shoqëri demokratike media dhe informacioni, që nxisin lirinë e shprehjes, pluralizmin dhe pjesëmarrjen efikase të qytetarëve. Iniciativat për përfshirjen në edukimin për media dhe informacion, u tha gjatë takimit, ndërmerren nga aktorë të ndryshëm institucionalë dhe shoqëria civile, ku merr rëndësi koordinimi i këtyre kontributeve që targetojnë nga nxënësit e arsimit fillor dhe në nivele të tjera parauniversitare dhe universitare.

Kryetarja e AMA-s përmendi dhe disa hapa konkretë që ka ndërmarrë Autoriteti në mbështetje të projekteve të organizatave joqeveritare për edukimin mediatik.

Perpara Zhvillohet në Shkodër tryeza e pestë e këshillimit publik në kuadër të rishikimit të Kodit të Transmetimit.

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2024 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara