Thirrje për aplikim

Thirrje për aplikim ekspert i jashtëm

Thirrje për aplikim projektesh III

Thirrje për aplikim projektesh III/1

Njoftim për çeljen e garës për dhënien e 1 (një) liçence lokale të shërbimit të programit audioviziv

Thirrje për aplikim projektesh IV 

Njoftim për çeljen e garës për dhënien e 1 ( një ) liçence lokale të shërbimit të programit audioviziv

Thirrje për aplikim ekspert i jashtëm

Thirrje për aplikim projektesh I

Thirrje për aplikim projektesh II

Thirrje për aplikim projektesh IV 

Njoftim për çeljen e garës për dhënien e 1 ( një ) liçence të transmetimit audio analoge private  

Njoftim për çeljen e garës për dhënien e licencave lokale te shërbimit të programit audioviziv

Thirrje për aplikim projektesh

Ftesë për Negociatë

Thirrje për aplikim

Thirrje për aplikim projektesh

Njoftim për çeljen e procedurës për dhënien e 1 licence private lokale transmetimi audioviziv numerik, për qarkun Elbasan

Thirrje per aplikim (3)

Njoftim per celjen e gares per dhenien e 1 (nje) licence transmetimi audio analoge, per qarqet Tirane, Durres

Ftesë për negociatë

Thirrje për aplikim projektesh / Shtyrje afati për procedurën thirrje për aplikim projektesh

Thirrje për aplikim ekspert i jashtëm

Ftese per negociate

Thirrje për aplikim projektesh

Ftesë për negociatë

Thirrje per aplikim per ekspert te jashtem

Thirrje per aplikim per ekspert te jashtem

Njoftimi Publik Gara Audio Qershor 2018

Shpallje për rekrutim ekspertësh të jashtëm

Njoftim Autoriteti i Mediave Audiovizive kërkon të rekrutojë një ekspertit të jashtëm për asistencë dhe konsulencë ligjore

Ftesë për negociatë