Shtyrje afati për procedurën thirrje për aplikim projektesh

SHTYRJE AFATI PËR PROCEDURËN  THIRRJE PËR APLIKIM PROJEKTESH (2)

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) në vijim të “Thirrjes për Aplikime Projektesh (2)” për institucione që lidhen me mediat dhe organizata të shoqërisë civile, njofton se afati i paraqitjes së propozimeve për projekte i parashikuar për në daën 03.06.2019, ora 11.00, shtyhet për në datën 10.06.2019, ora 11.00.

Propozimet e depozituara në vijim të shpalljeve publike të AMA-s, do të hapen në datën 10.06.2019, ora 11.00.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

31 Maj 2019

Perpara Njoftim nga Ministria e Mbrojtjes