Kryetari i AMA-s

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Për rregullimin dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë radiotelevizive në Republikën e Shqipërisë është krijuar Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), i cili është organizëm i pavarur, që vepron bazuar në zbatimin e dispozitave të ligjit nr. 97/2013 datë 04.03.2013.

arkiva-red

BASHKËPUNIMI

logo-epralogo_rirmebu_logo
itu-official-logo_75navi_obs

Njoftime

NJOFTIM VETËM PËR NËPUNËS CIVILË, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË

Përgjegjës i Sektorit të Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun

Read more...
 
SHPALLJE VETËM PËR NËPUNËS CIVIL LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRË

Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Licencave - Kategoria e pagës II-b

Drejtor i Drejtorisë së Programeve - Kategoria e pagës II-b

  

Read more...
 
NJOFTIM VETEM PËR NËPUNËS CIVILË, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË

Drejtor i Drejtorisë së Programeve - Kategoria e pagës II-b

Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Licencave - Kategoria e pagës II-b
Read more...
 
Ftesë për pjesëmarrje

Autoriteti i Mediave Audiovizive do të organizojë, më datë 15 dhjetor 2014, ora 10.00, në mjediset e Hotel Tirana International, Takimin e përbashkët me subjektet televizive të autorizuar për ripërsëritjen e shërbimeve programore audio/audiovizive të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor.

 

Read more...
 

Aktivitete

AMA konferencë: ”Digjitalizimi, edhe 1 vit kohë”

28 mars 2014 smallTiranë më 28.03.2014

AMA konferencë: ”Digjitalizimi, edhe 1 vit kohë”

Read more...
 
KRYETARJA E AMA-S, ZNJ. ENDIRË BUSHATI, PARAQET RAPORTIN VJETOR - 2013

Fjala e mbajtur në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik të Kuvendit të Shqipërisë.

Read more...
 
AMA, konferencë me temë "Diskriminimin në Media"

ama7Shkurt2014Small

Tiranë më 7.02.2014

Autoriteti i Medias Audiovizive organizoi sot në Tiranë Konferencën Kombëtare me temë "Diskriminimin në Media".

Read more...
 
projekt
rtshtop-tvklan