baner-web-digjitalizimi

ama-call-center

Nga ora 09:00 deri në 21:00

facebook-icon-ama

jeshileVeprimtari

  • FTESË PËR NEGOCIATË

    Në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 292, datë 02.05.2012 “Për miratimin e strategjisë së kalimit nga transmetimet analoge në ato numerike”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.1195, datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin e bashkëprodhimin e programeve a të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar, dhe…

    më shumë

Na kontaktoni

Për pyetjet, ankimet dhe sugjerimet tuaja na shkruani ne:
Info@ama.gov.al
• Autoriteti i Mediave Audiovizive, Rruga “Abdi Toptani”, Tiranë, 1001.

blu_bg Legjislacioni