baner-web-digjitalizimi

ama-call-center

Nga ora 09:00 deri në 21:00

facebook-icon-ama

jeshileVeprimtari

  • AMA në konsultë informuese me operatorët e allotmentit të Tiranës

    Autoriteti i Mediave Audiovizive në kuadër të fushatës së informimit mbi procesin e digjitalizimit, ditën e martë, më datë 19.07.2016 zhvilloi një takim konsultativ me të gjithë ofruesit e shërbimit audioviziv që operojnë në qarqet e Tiranës dhe Durrësit. Siç ka lajmëruar edhe Radio Televizioni Shqiptar, në fillim të muajit tetor fillon procesi i digjitalizimit për këtë allotment.

Na kontaktoni

Për pyetjet, ankimet dhe sugjerimet tuaja na shkruani ne:
Info@ama.gov.al
• Autoriteti i Mediave Audiovizive, Rruga “Abdi Toptani”, Tiranë, 1001.

blu_bg Legjislacioni