jeshileVeprimtari

  • Deklaratë e kryetarit të Autoritetit të Mediave Audiovizive, Z. Gentian Sala

    Në artikullin “Bllokimi i licencave ‘përplas’ televizionet me anëtarët e pakicës në AMA”, publikuar në 2 shkurt 2016 në platformën online Reporteri.al të BIRN-it është shkruar dhe mbi votën kundër të dy anëtarëve të AMA-s, përkatësisht Z. Sami Nezaj, zëvendëskryetar dhe Zj. Suela Musta, anëtare, në mbledhjen e datës 1 shkurt 2016, për licencimin e subjekteve kombëtare të transmetimit audioviziv numerik sipas procedurës së Beauty Contest.

Na kontaktoni

Për pyetjet, ankimet dhe sugjerimet tuaja na shkruani ne:
Info@ama.gov.al
• Autoriteti i Mediave Audiovizive, Rruga “Abdi Toptani”, Tiranë, 1001.

blu_bg Legjislacioni