Njoftim për mediat audiovizive

Nisur nga zhvillimet më të fundit me përhapjen e Koronavirusit në vendin tonë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka përgatitur një mesazh informimi dhe ndërgjegjësimi për popullatën, me udhëzime bazike dhe praktike mbi identifikimin dhe trajtimin e rasteve të infektuara, si dhe orientimin e qytetarëve për rastet emergjente,

Bazuar në nenin 34 të ligjit 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ku flitet për informacionet që transmetohen pa shpërblim, si dhe kërkesat e rregullores së miratuar me vendim të AMA nr. 76 datë 04.04.2016, konkretisht nenin 6, pika 4, ju duhet ta transmetoni mesazhin (linkun e gjeni më poshtë) sa më shpesh të jetë e mundur

Linku: https://we.tl/t-HKlKOM6XNr

Autoriteti i Mediave Audiovizive

 9 Mars 2020

Perpara Announcement for audio and audiovisual media

Leave Your Comment