+355 67 303 3000 info@ama.gov.al

PYETJE TË SHPESHTA MBI DIGJITALIZIMIN

PYETJE TË SHPESHTA A disponon AMA ndonjë material informues mbi lidhjen e dekoderave DVB-T2 me televizorin dhe informacione të tjera të nevojshme për procesin e digjitalizimit? Të gjitha këto informacione do t’i gjeni të ilustruara në Broshurën që AMA ka përgatitur që...