E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30 | E Premte: 08:00 - 14:00

Prezantimi i kryetarit të AMA-s, z. Gentian Sala, në tryezën “Komunikimi Digjital – Maksimizimi i Shfrytëzimit të Spektrit, Mundësitë dhe Sfidat”

Prezantimi i kryetarit të AMA-s, z. Gentian Sala, në tryezën “Komunikimi Digjital – Maksimizimi i Shfrytëzimit të Spektrit, Mundësitë dhe Sfidat”

Ditën e premte, më 20 mars 2015, në Tiranë u zhvillua tryeza me temë “Komunikimi Digjital – Maksimizimi i Shfrytëzimit të Spektrit, Mundësitë dhe Sfidat”, ku ishte i pranishëm dhe kryeministri z. Edi Rama, anëtarë të kabinetit të tij qeveritar, përfaqësues nga Kuvendi i Shqipërisë dhe institucioneve që janë të përfshira në këtë proces, drejtues dhe diplomatë nga delegacionet e BE, OSBE, KiE dhe ambasada të akredituara në Shqipëri, ekspertë, studiues etj.

Në një nga seancat e tryezës, kryetari i AMA-s, z. Gentian Sala, prezantoi aktivitetin e Autoritetit në procesin e kalimit të transmetimeve nga analoge në ato numerike,  duke e konsideruar si një moment shumë të  rëndësishëm, për realizimin e të cilit shteti shqiptar ka marrë angazhime bazuar në legjislacionin kombëtar dhe atë ndërkombëtar. “AMA është përgjegjës për administrimin e hallkave të rëndësishme të këtij procesi, si licencimi dhe përgatitja e dokumentacionit teknik për ndërtimin e rrjeteve numerike të transmetuesit publik, licencimi i operatorëve privatë kombëtarë, rajonalë e lokalë dhe kalimi në transmetimet numerike të të gjithë operatorëve privatë lokale.”- tha z. Sala.

Ai theksoi faktin se me plotësimin e vendeve vakante të AMA-s gjatë muajit nëntor të vitit të kaluar, institucioni vijon të angazhojë të gjitha burimet e nevojshme në përmbushjen e detyrimeve ligjore, duke hartuar një plan konkret pune, ku janë të datajizuara përgjegjësitë dhe afatet kohore, si dhe burimet e nevojshme për përmbushjen e objektivave që kërkon procesi i digjitalizimit. Plani është publikuar dhe në website-n e Autoritetit.

Gjithashtu për njohjen e publikut me problematikën që lidhet me procesin e kalimit nga transmetimet analoge në ato numerike, z. Sala tha se AMA është duke detajuar fushatën për informimin e publikut, duke ngritur një strukturë call center, e cila do të ofrojë për qytetarët, në çdo moment, sqarimet dhe asistencën e nevojshme mbi  aspektet e këtij procesi të rëndësishëm.

Tiranë, më 20 mars 2015

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Perpara Raporti vjetor për aktivitetin e AMA-s gjatë vitit 2014 diskutohet në Kuvendin e Shqipërisë

Leave Your Comment

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara