Njoftim shpallje për vend të lirë pune, Specialist Sektori i Financës, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme.

Njoftim shpallje vend të lirë pune, Specialist Sektori i Financës, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurimit të lëvizjes paralele për kategorinë e ulët drejtuese.
Perpara Njoftim shpallje për vend të lirë pune Drejtor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara