Njoftim shpallje për vend të lirë pune Specialist në Sektorin Arkiv-Protokoll, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Arkivë-Protokollit

Njoftim shpallje vend të lirë pune Specialist në Sektorin Arkiv-Protokoll, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Arkivë-Protokollit

Verifikim paraprak mbi lëvizjen paralele 

Njoftim paraprak

Njoftim fituesi

Perpara Njoftim shpallje për vend të lirë pune Përgjegjës në Sektorin Arkiv-Protokoll, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Arkivë-Protokollit

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara