Takim konsultativ me përfaqësues të komuniteteve fetare në vend për hartimin e rregullores mbi transmetuesit audio të komunitetit

Takim konsultativ me përfaqësues të komuniteteve fetare në vend për hartimin e rregullores mbi transmetuesit audio të komunitetit

 Të hënën, datë 28 shtator Kryetari i AMA-s Z. Gentian Sala dhe Drejtori i Programeve, Z. Arben Muka, me fillimin e procedurave për hartimin e projekt-rregullores mbi transmetuesit audio të komunitetit pritën në një takim të hapur konsultativ përfaqësues nga Bashkësitë Fetare në Shqipëri për të diskutuar mbi procesin e hartimit të draftit.

Në tregun shqiptar të transmetimeve aktualisht ekzistojnë disa stacione radiofonike me orientim fetar të cilat pasqyrojnë pluralizmin e besimit në Shqipëri. Në ligjin 97/2013 përcaktohet dhe procedura për licencimin e shërbimeve të transmetimit audio të komunitetit, mes të cilave dhe ato që krijohen në bazë të besimit.

Përfaqësuesit e komuniteteve fetare vlerësuan këtë takim dhe frymën e bashkëpunimit që po ndërtohet dhe ishin të interesuar për çështje konceptuale dhe teknike të legjislacionit ekzistues. Ata dhanë gjithashtu mendime për mënyrën e hartimit të rregullores duke shprehur gatishmërinë se do të jenë pjesëmarrës aktiv në procesin e diskutimit publik të saj.

Kryetari i Autoritetit Z. Sala nënvizoi faktin se institucioni ka fokus rregullimin e të gjithë tregut radiofonik në përgjithësi, në bashkëpunim të ngushtë me grupet e interesit dhe ekspertët. Procesi është i hapur dhe me hartimin e projekt-rregullores do të organizohen edhe konsulta të tjera deri në versionin final të draftit, që do t’i nënshtrohet më pas diskutimit publik.

 

Tiranë, 28 Shtator 2015

Perpara Reagim i Autoritetit të Mediave Audiovizive mbi kronikën e transmetuar në Vizion + në lidhje me aksionet e Autoritetit

Leave Your Comment