Njoftim për ndërprerjen e menjëhershme të transmetimetimeve të paligjshme

Njoftim për ndërprerjen e menjëhershme të transmetimetimeve të paligjshme

Në kuadër te ushtrimit të detyrave dhe kompetencave ligjore, Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, ka konstatuar se ende ka ofrues të shërbimeve audiovizive në Republikën e Shqipërisë të cilët po emetojnë nga pika transmetimi dhe frekuenca të paautorizuara.

Këto subjekte kanë zënë në mënyrë të paligjshme frekuencat e përcaktuara në planin kombëtar numerik, ndaj AMA kërkon që të bëjnë menjëherë ndërprerjen e transmetimeve, duke lënë të lira frekuencat.

Njoftohen te gjithë subjektet se Autoriteti do të fillojë inspektimin e rasteve të raportuara, duke e shoqëruar me masa të parashikuara nga legjislacioni, për bllokimin, inventarizimin dhe sekuestrimin e pajisjeve që po përdoren nga subjektet shkelës të ligjit.

Autoriteti i Mediave Audiovizive 

Tiranë, më 06. 01. 2017

Perpara Njoftim mbi sqarimet e bëra mbi dokumentacionin e licencimit për pajisjen me licencë kombëtare transmetimi audioviziv numerik dhe/ose licencë kombëtare shërbimi të programit audioviziv