NJOFTIM PER MEDIA

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), në mbledhjen e sotme, datë 25 Nëntor 2019, ndër të tjera trajtoi vijimësinë e procesit të digjitalizimit në qarqet ku ende nuk ka përfunduar ky proces.

Bazuar në të dhënat e monitorimeve të kryera së fundmi në terren, nga të cilat rezulton se qarqet Shkodër, Lezhë, Elbasan dhe Vlorë kanë mbulim më të mirë me sinjal numerik, krahasuar me qarqet e tjera (Kukës, Dibër, Gjirokastër), AMA unanimisht vendosi që:

  • Afati përfundimtar pӫr mbylljen e transmetimeve analoge në qarqet Shkodër, Lezhë, Elbasan dhe Vlorë të jetë data 31 mars 2020.

Nӫ zbatim të këtij vendimi, administrata e AMA-s, gjatë kësaj periudhe do të ndërmarrë masat e nevojshme ligjore, si vijimin e fushatës së informimit të publikut në allotmentet Shkodër, Lezhë, Elbasan dhe Vlorë, koordinimin me operatorët audiovizivë kombëtarë me qëllim marrjen e masave të nevojshme nga ana e tyre për instalimin e pikave të mbetura të transmetimit në allotmentet e sipërcituara si dhe mbulimin e plotë të territorit të këtyre qarqeve me sinjal numerik, koordinimin me operatorët audiovizivë lokalë/rajonalë të këtyre qarqeve me qëllim mbështetjen e programeve të tyre në rrjetet kombëtare numerike, si dhe vlerësimin lidhur me pajisjen e banorëve me pajisje marrëse DVB-T2 në këto qarqe.

Në përfundim, AMA u kërkon të gjithë operatorëve që operojnë në këto qarqe të marrin masat për respektimin e vendimit të AMA-s, si dhe u bën thirrje banorëve të këtyre qarqeve që ndjekin transmetime televizive përmes teknologjisë analoge, të pajisen me dekoder digjital tokësor të tipit DVB-T2 ose të jenë të pajisur me aparat televizori që ka të inkorporuar dekoderin e këtij tipi, brenda datës 31 mars 2020.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

25 Nëntor 2019

 

Perpara NJOFTIM PER MEDIA

Leave Your Comment

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara