Select Page

Coordinator for the right of information

Address : Audiovisual Media Authority, “Papa Gjon Pali street II”, Nr. 15, KP 1010, TiranaHours : Monday-Thursday: 08: 00-16: 30 ; Friday: 08: 00-14: 00Coordinator for the right of information : Mirela Mileti mirela.mileti@ama.gov.alTel: +355 67 303...

Formularë Aplikimi për Rinovim

Formular Aplikimi për Rinovim Autorizim INTERNET TV Formular Aplikimi për Rinovim Autorizim IPTV Formular Aplikimi për Rinovim Autorizim Kabllor Formular Aplikimi për Rinovim Autorizim OTT Formular Aplikimi për Rinovim Autorizim Satelitor Formular Aplikimi për Rinovim...

Formularë Aplikimi për Autorizim

Formular Aplikimi për Autorizim INTERNET TV Formular Aplikimi për Autorizim IPTV Formular Aplikimi për Autorizim Kabllor Formular Aplikimi për Autorizim OTT Formular Aplikimi për Autorizim Satelitor Formular Aplikimi për Autorizim SHËRBIM AUDIO Formular Aplikimi për...

Të tjera…

Gjuha e urrejtjes në mediat audiovizive “Rekomandimi mbi luftën kundër diskriminimit dhe gjuhës së urrejtjes në fushata zgjedhore” nga Equinet – Rrjeti Europian i Organeve te Barazisë Matja e Audiencës në Shqipëri – Ivor Millman “Manuali për të drejtat e punës...