Deklarate e perbashket per mediat

DEKLARATË E PËRBASHKËT PËR MEDIAT Nga Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Autoriteti i Mediave Audiovizive Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve (ASHDMF) dhe Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) dënojnë rëndë çdo...

Transmetimi i spotit sensiblizues

Nisur nga dinamika e zhvillimeve të shkaktuara nga përhapja e COVID-19 në vendin tonë, si dhe nga mobilizimi tërësor për të parandaluar dhe përballuar pasojat potenciale, lutemi transmetoni disa herë spotin audioviziv sensibilizues bashkëlidhur.  AMA mbetet besimplotë...

Njoftim për mediat audiovizive

Nisur nga zhvillimet më të fundit me përhapjen e Koronavirusit në vendin tonë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka përgatitur një mesazh informimi dhe ndërgjegjësimi për popullatën, me udhëzime bazike dhe praktike mbi identifikimin dhe trajtimin e...