Njoftim për shtyrjen e afatit për mbylljen e transmetimeve analoge në qarqet Tiranë- Durrës

Njoftim për shtyrjen e afatit për mbylljen e transmetimeve analoge në qarqet Tiranë- Durrës

Autoriteti i Mediave Audiovizive AMA, njofton se afati për mbylljen e transmetimeve analoge në qarqet Tiranë – Durrës i parashikuar të ishte më datë 30 qershor 2017, shtyhet për një kohë të shkurtër. Shkak për këtë vendim është sasia e pamjaftueshme në treg e pajisjeve dekoder tokësorë, të cilët mundësojnë marrjen e sinjalit televiziv digjital. Nisur nga numri i larte i banoreve ne qarqet Tirane e Durrës vlerësohet si shumë i rëndësishëm sigurimi i sasisë së mjaftueshme të dekoderëve digjital për t’u garantuar qytetarëve marrjen e programeve pa pagesë.

AMA, në bashkëpunim dhe koordinim me të gjithë institucionet e përfshira në procesin e kalimeve nga analogu në digjital tokësor, po vijon të ndërmarrë hapa nxitës në sigurimin e sasive të mjaftueshme të këtyre pajisjeve, si një mundësi për ecurinë dhe finalizimin e këtij objektivi në të dy qarqet. Me plotësimin e kushteve të domosdoshme dhe të nevojshme për mbarëvajtjen e procesit të digjitalizimit, AMA do të njoftojë zyrtarisht për afatin e mbylljeve të transmetimeve analoge në qarqet Tiranë e Durrës.

Procesi i digjitalizimit do të vijoje në qarkun e Beratit, me fillimin e transmetimeve digjitale ne datë 3 Korrik 2017, ndërkohë qe transmetimet analoge do të vijojnë edhe për një periudhë një mujore.

AMA kërkon nga publiku, i cili përfiton transmetimet televizive nëpërmjet teknologjisë analoge, të pajiset sa më parë me marrës digjital (dekoder të tipit DVB-T2), pasi në të kundërt, nuk do të mund të shohë më transmetime televizive në qarkun e Beratit mbas mbylljes së transmetimeve analoge.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 27 Qershor 2017

Perpara Në datën 3 korrik mbyllen transmetimet analoge në qarkun e Beratit