Njoftim shpallje për vend të lirë pune, Specialist Sektori i Monitorimit dhe Arkivës, Drejtoria e Mbikëqyrjes.

Njoftim shpallje vend të lirë pune, Specialist Sektori i Monitorimit dhe Arkivës, Drejtoria e Mbikëqyrjes. 

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurimit të lëvizjes paralele për kategorinë ekzekutive.

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurimit të lëvizjes paralele për kategorinë ekzekutive.

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e pranimit nga jashtë për kategorinë ekzekutive.

Njoftim fituesi.

Perpara NJOFTIM PËR SHTYP

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara