FTESË PËR NEGOCIATË

Në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 292, datë 02.05.2012 “Për miratimin e strategjisë së kalimit nga transmetimet analoge në ato numerike”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.1195, datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin e bashkëprodhimin e programeve a të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar, dhe për kontratat, për kohë transmetimi, nga organet e administratës shtetërore”, kerkohet kryerja e procedurës për kohë transmetimi në lidhje me fushatën e informimit të publikut per kalimin e transmetimeve televizive nga analoge ne numerike (digjitale), me objekt “Informimi i publikut për digjitalizimin”.

Për të parë ftesën klioni këtu

Perpara AMA në konsultë informuese me operatorët e allotmentit të Tiranës

Leave Your Comment

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara