AMA nuk do të lejojë çeljen e kanaleve të reja televizive pa autorizim

AMA nuk do të lejojë çeljen e kanaleve të reja televizive pa autorizim

Duke marrë shkak edhe nga eksperiencat e viteve të kaluara, ku gjatë fushatës elektorale, subjekte të ndryshëm kabllorë, përsëritës të programit (kanaleve) të të tretëve, kanë çelur kanal televiziv të ri, pa autorizim, të quajtur si kanal i kabllorit, duke e përdorur atë për qëllime politike dhe jo vetëm, Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, ju tërheq vëmëndjen që të respektoni parashikimet ligjore. Hapja e kanaleve të reja apo pëfshirja e ndonjë kanali të palicencuar në rrjetin tuaj kabllor do të konsiderohet shkelje e ligjit.

Sjellim në vëmendjen tuaj se çelja e një kanali të ri televiziv, pa autorizimin e AMA-s, dënohet me gjobë nga 5.000.000 – 10.000.000 lekë dhe me sekuestrimin e pajisjeve që përdoren për të mundësuar transmetimin e paligjshëm.

Përgjatë gjithë fushatës zgjedhore, AMA do të vijojë të monitorojë rregullisht transmetimin e çdo kanali nga ana juaj dhe do të marrë të gjitha masat e parashikuara në ligj për çdo rast të konstatimit të shkeljes dhe mosrespektimit të parashikimeve ligjore.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 29 Maj 2017

Perpara AMA kallëzon penalisht shoqërinë “Unison Group Inc.” për mashtrim me të drejtat e transmetimit të filmave

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara