AMA dhe Instituti Shqiptar i Medias organizojnë trajnimin “Përmirësimi i raportimit të çështjeve të fëmijëve në median audiovizive”

AMA dhe Instituti Shqiptar i Medias organizojnë trajnimin “Përmirësimi i raportimit të çështjeve të fëmijëve në median audiovizive”

Në datat 16 dhe 17 dhjetor 2015 një grup prej 20 gazetarësh dhe redaktorësh që punojnë në mediat audiovizive publike dhe private zhvilluan një modul trajnimi, si pjesë e projektit “Përmirësimi i raportimit të çështjeve të fëmijëve në median audiovizive”, organizuar nga Instituti Shqiptar i Medias në Tiranë, ISHM, në bashkëpunim me Autoritetin e Mediave Audiovizive, AMA.

Mbrojtja e të miturve në ekran është një nga temat më të rëndësishme në perfomancën e subjekteve audiovizive dhe objekt diskutimi në radhët e komunitetit të medias në përgjithësi.  “Ndaj dhe këtë akord të parë të përbashkët me AMA-n vendosëm ta përqëndrojmë në këtë aspekt, për të cilën kemi evidentuar mjaft probleme profesionale”, u shpreh Remzi Lani, drejtor i ISHM-së. Sipas tij, gjatë vitit 2016 do të ketë të tjera module trajnimi, në të cilat do të përfshihen dhe reporterë nga stacionet televizive lokale dhe rajonale të vendit.

Ekspertët e angazhuar në këtë modul, në seanca të veçanta diskutuan me pjesmarrësit tema që lidhen me kuadrin legjislativ dhe rregullator në transmetimet audiovizive; dispozitat kushtetuese dhe Konventa për të drejtat e fëmijëve; formatet e raportimit, burimet dhe teknikat e intervistimit, specifikat e pasqyrimit të problematikës së fëmijëve në mediat audiovizive-puna në redaksi dhe njohuritë që gazetari social duhet të zotërojë për një pasqyrim sa më të plotë dhe frytdhënës;.njohja e gazetarëve me Kodin e Transmetimit të AMA-s, roli dhe ndikimi i Transmetuesit Publik; emisionet për fëmijët dhe të rinjtë si mënyrë të shprehuri etj. Pjesë e diskutimit në modul ishin dhe rastet studimore të marra nga media audiovizive shqiptare, lidhur me etikën dhe fëmijët.

“AMA në angazhimin e vet nuk synon vetëm procesin e monitorimit për të verifikuar përputhshmërinë me ligjin dhe Kodin e Transmetimit të përmbajtjeve të transmetuara. Gjatë vitit 2015 jemi investuar dhe tek partneriteti me institucione dhe organizata që punojnë në fushën e mediave, sidomos në mediat audiovizive. Jemi në favor të nxitjes së redaksive për produkte cilësore dhe të shumëllojshme, pasi kjo është pritmëria e audiencës,” deklaroi gjatë ceremonisë së shpërndarjes së ceritikatave Gentian Sala, kryetar i AMA-s.

Pak javë më parë Autoriteti në bashkëpunim me Departamentin e Gazetarisë dhe të Komunikimit në Universitetin e Tiranës zhvilluan nje konferencë nderkombëtare mbi digjitalizimin e transmetimeve audiovizive, ku referuan studiues e kërkues të njohur të medias nga Shqipëria dhe vende të tjera.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 17. 12. 2015

Perpara AMA and the Albanian Media Institute organize the training “Improving the reporting of children cases in media broadcasting”

Leave Your Comment