E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30 | E Premte: 08:00 - 14:00
24-05-2021 - In Udhezime
  • Udhezimi-per-trajtimin-e-ankesave-nga-OSHMA.pdf pdf (365kb) [ download ]
  • Udhezim-per-aplikim-projekte-“Per-percaktimin-e-rregullave-dhe-procedurave-per-thirrjet-per-aplikim-te-projekt-propozimeve-ne-fushen-e-mediave-audiovizive”.pdf pdf (1794kb) [ download ]
  • UDHEZIM-PER-PERCAKTIMIN-E-RREGULLAVE-DHE-PROCEDURAVE-PER-THIRRJET-PER-APLIKIM-TE-PROJEKT-PROPOZIMEVE-NE-FUSHEN-E-MEDIAVE-AUDIOVIZIVE.pdf pdf (865kb) [ download ]
  • UDHEZIM-PER-ORGANIZIMIN-DHE-FUNKSIONIMIN-E-KOMISIONIT-TE-SHQYRTIMIT-TE-DOKUMENTACIONIT-DHE-MENYREN-E-SHQYRTIMIT-DHE-VLERESIMIT-TE-APLIKIMEVE.pdf pdf (1603kb) [ download ]
  • UDHEZIM-PER-RREGULLAT-SJELLJEN-DHE-KOMUNIKIMIN-NE-AMBJENTET-E-BRENDSHME-TE-PUNES.pdf pdf (3175kb) [ download ]
  • UDHEZIMI-NR.-32-DATE-29.12.2014-PER-PERCAKTIMIN-E-TARIFES-SE-SHERBIMIT-PER-SHERBIMET-E-TRANSMETIMEVE-RADIOTELEVIZIVE.pdf pdf (167kb) [ download ]
  • UDHEZIM-PER-FORMAT-DHE-KATEGORITE-E-PROGRAMEVE-PER-REGJISTRIM-DHE-ARKIVIM-NGA-OFRUESIT-E-SHERBIMIT-MEDIATIK-AUDIOVIZIV-OSHMA.pdf pdf (86kb) [ download ]
  • Udhezim-per-Parimet-dhe-rregullat-e-pergjithshme-per-menaxhimin-e-aktiveve-ne-AMA.pdf pdf (565kb) [ download ]

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2024 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara