Njoftim për punësimin e punonjësve të përkohshëm me kohë jo të plotë pune për monitorimin e subjekteve audiovizive gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021

NJOFTIM PËR PUNËSIMIN E PUNONJËSVE TË PËRKOHSHËM ME KOHË JO
TË PLOTË PUNE PËR MONITORIMIN E SUBJEKTEVE AUDIOVIZIVE GJATË
FUSHATËS ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25 PRILL
2021

Shkarko Këtu
Perpara Njoftim Shpallje për lëvizje paralele/pranimin në shërbim civil në kategorinë ekzekutive